Skip to content

Ağ Performansı Nasıl Ölçülür?

2 de Haziran de 2021

Bilgisayar ağı performansı – bazen internet hızı olarak adlandırılır — genellikle bit/saniye (bps) birimiyle ölçülür. Bu miktar, gerçek bir veri hızını veya mevcut ağ bant genişliğine yönelik teorik bir sınırı temsil edebilir.

Performans Koşullarının Açıklaması

Modern ağlar, saniyede muazzam sayıda biti destekler. Ağlar, 10.000 veya 100.000 bps hızdan alıntı yapmak yerine, normalde saniye başına performansı kilobit (Kbps), megabit (Mbps) ve gigabit (Gbps) cinsinden ifade eder, burada:

 • 1 Kbps = saniyede 1.000 bit
 • 1 Mb/sn = 1.000 Kb/sn
 • 1 Gb/sn = 1.000 Mb/sn

Gbps biriminde performans oranı olan bir ağ, Mbps veya Kbps biriminde derecelendirilen ağdan çok daha hızlıdır.

Ağ Performans Ölçümlerine Örnekler

Kbps olarak derecelendirilen çoğu ağ ekipmanı, günümüz standartlarına göre eski ve düşük performanslıdır.

Aşağıda bazı yaygın hızlar ve kapasiteler verilmiştir:

 • Çevirmeli modemler, 56 Kbps’ye kadar iletim hızlarını destekler.
 • Federal İletişim Komisyonu, geniş bant internet bağlantılarının en az 25 Mbps indirme hızına ve en az 3 Mbps yükleme hızına sahip olmasını şart koşar.
 • 802.11g Wi-Fi yönlendirici kullanan bir ev ağındaki teorik hız 54 Mbps olarak derecelendirilirken, daha yeni 802.11n ve 802.11ac yönlendiriciler sırasıyla 450 Mbps ve 1300 Mbps olarak derecelendirilir.
 • Bir ofisteki gigabit Ethernet, 1 Gbps’ye yaklaşan bir iletim hızına sahiptir.
 • Bir fiber optik internet sağlayıcısı genellikle 500 Mbps’lik gerçek indirme hızlarına ulaşır.

Bitler ve Baytlar

Bilgisayar disklerinin ve belleğin kapasitesini ölçmek için kullanılan kurallar ilk başta ağlar için kullanılanlara benzer görünür – ancak bit ve baytları karıştırmayın. Veri depolama kapasitesi normalde kilobayt, megabayt ve gigabayt birimleriyle ölçülür.. Bu ağ dışı kullanım tarzında, büyük K harfi 1.024 birim kapasite çarpanını temsil eder. Aşağıdaki denklemler, bu terimlerin arkasındaki matematiği tanımlar:

 • 1 KB = 1.024 bayt
 • 1 MB = 1.024 KB
 • 1 GB = 1.024 MB