Skip to content

Bilgi Bulmak İçin Excel’in ARA İşlevi Nasıl Kullanılır

12 de Mayıs de 2021

Excel ARA işlevinin iki biçimi vardır: Vektör Formu ve Dizi Formu. ARA işlevinin Dizi Biçimi, DÜŞEYARA ve YATAYARA gibi diğer Excel arama işlevlerine benzer. Bir veri tablosunda bulunan belirli değerleri bulmak veya aramak için kullanabilirsiniz.

ARA, DÜŞEYARA ve YATAYARA

Nasıl farklılaşır:

 • DÜŞEYARA ve YATAYARA ile veri değerinin hangi sütun veya satırdan döndürüleceğini seçebilirsiniz. ARA, her zaman dizideki son satırdan veya sütundan bir değer döndürür.
 • Belirtilen değer (Arama_değer) için bir eşleşme bulurken, DÜŞEYARA yalnızca verilerin ilk sütununu ve YATAYARA yalnızca ilk satırı arar. ARA işlevi, dizinin şekline bağlı olarak ilk satırı veya sütunu arar.

LOOKUP İşlevi ve Dizi Şekli

Dizinin şekli bir kare (eşit sayıda sütun ve satır) veya bir dikdörtgen (eşit olmayan sütun ve satır sayısı) olabilir. Şekil, ARA işlevinin verileri aradığı yeri etkiler:

 • Bir dizi kare ise veya bir dizi ise uzun dikdörtgen (genişliğinden daha uzun), ARA, verilerin sütunlar halinde düzenlendiğini varsayar ve dizinin ilk sütunundaki Lookup_value ile bir eşleşme arar.
 • Bir dizi geniş bir dikdörtgense (uzunluğundan daha genişse), ARA, verilerin satırlar halinde düzenlendiğini varsayar ve dizinin ilk satırındaki Arama_değeriyle bir eşleşme arar.

LOOKUP İşlevi Sözdizimi ve Bağımsız Değişkenler: Dizi Formu

ARA işlevinin Dizi Formunun sözdizimi şöyledir: = LOOKUP (Lookup_value, Dizi)

Lookup_value (gerekli): İşlevin dizide aradığı değer. Arama_değeri bir sayı, metin, mantıksal bir değer veya bir değere başvuran bir ad veya hücre başvurusu olabilir.

Dizi (gerekli): İşlevin Arama_değerini bulmak için aradığı aralık hücreleri. Veriler metin, sayılar veya mantıksal değerler olabilir.

ARA İşlevinin Dizi Formunu Kullanan Örnek

Bu örnek, bir fiyatın fiyatını bulmak için ARA işlevinin Dizi Formunu kullanır. Whachamacallit envanter listesinde. Dizinin şekli bir uzun dikdörtgenve fonksiyon, envanter listesinin son sütununda bulunan bir değer döndürür. Bu örneği takip etmek için, aşağıdaki örnek çalışma sayfasında gösterilen verileri girin.

Verileri Sırala

ARA işlevinin düzgün çalışması için dizideki verileri artan sırada sıralamanız gerekir. Excel’de verileri sıralarken, genellikle sütun başlıklarını içeren ilk sıralanacak veri sütunlarını ve satırlarını seçin.

 1. Hücreleri vurgula A4 -e C10 çalışma sayfasında.

  Excel'de seçili hücre aralığı

 2. Şeritte şuraya gidin: Veri sekmesi.

 3. İçinde Sırala ve Filtrele grup seçin Çeşit Sırala iletişim kutusunu açmak için.

 4. Altında Sütun başlık, açılır menüyü seçin ve sıralama ölçütü seçin Bölüm.

 5. Altında Sırala başlık, açılır menüyü seçin ve şunu seçin: Hücre Değerleri.

 6. Altında Sipariş başlık, açılır menüyü seçin ve şunu seçin: A’dan Z’ye.

 7. Seçiniz TAMAM MI Verileri sıralamak ve iletişim kutusunu kapatmak için.

  Excel çalışma sayfasındaki sıralı veriler

LOOKUP İşlevi Örneği

ARA işlevini yazmak mümkün olsa da, = ARA (A2, A5: C10), bir çalışma sayfası hücresine girdiğinizde, işlevin iletişim kutusunu kullanmayı daha az kafa karıştırıcı bulabilirsiniz. İletişim kutusu, parantez ve bağımsız değişkenler arasındaki virgül ayırıcılar gibi işlevin sözdizimi hakkında endişelenmeden her bir bağımsız değişkeni ayrı bir satıra girmenize olanak tanır. Aşağıdaki adımlar, ARA işlevinin iletişim kutusu kullanılarak B2 hücresine nasıl girildiğini ayrıntılarıyla anlatır. İşlev, Lookup_value için tam bir eşleşme bulamazsa, Array’deki değer olarak Lookup_value’dan küçük veya ona eşit olan en büyük değeri seçer. Arama_değeri yoksa veya Dizideki tüm değerlerden daha küçükse, ARA işlevi bir #YOK hatası döndürür.

 1. Çalışma sayfasında hücre seçin B2 onu aktif hücre yapmak için.

  Çalışma sayfasında B2 seçildi

 2. Şuraya git Formüller sekmesi.

 3. Seç Arama ve Referans fonksiyonun açılır listesini açmak için.

 4. Seçiniz YUKARI BAK görüntülemek için Bağımsız Değişkenleri Seçin iletişim kutusu.

  Bağımsız değişkenleri seçin iletişim kutusu

 5. Seç aranan_değer, dizive seçin TAMAM MI görüntülemek için İşlev Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusu.

  LOOKUP'ta seçilen bağımsız değişken

 6. İletişim kutusunda, Lookup_value Metin kutusu.

  İletişim kutusunda Lookup_value satırı.

 7. Çalışma sayfasında hücre seçin A2 bu hücre referansını iletişim kutusuna girmek için.

  A2 hücresi seçildi

 8. İletişim kutusunda, Dizi Metin kutusu.

  İletişim kutusundaki dizi satırı.

 9. Çalışma sayfasında hücreleri vurgulayın A5 -e C10 bu aralığı iletişim kutusuna girmek için. Bu aralık, işlev tarafından aranacak verileri içerir.

  Dizi için A5 - C10 seçildi

 10. Seçiniz TAMAM MI işlevi tamamlamak ve iletişim kutusunu kapatmak için.

 11. Bir # YOK A2 hücresine bir parça adı yazmanız gerektiğinden B2 hücresinde hata görünür.

  B2'de #YOK hatası

Bir Arama Değeri Girin

Bir öğenin fiyatını bulmak için bir adın nasıl girileceği aşağıda açıklanmıştır:

 1. Hücre seçin A2, yazın Whachamacallit, ve basın Giriş klavyedeki tuş.

  A2'de Whachamacallit

 2. Değer 23,56 ABD doları B2 hücresinde görünür. Bu, veri tablosunun son sütununda bulunan Whachamacallit’in fiyatıdır.

 3. A2 hücresine diğer parça adlarını yazarak işlevi test edin. Listedeki her parçanın fiyatı B2 hücresinde görünür.

 4. Hücreyi seçtiğinizde B2 tam işlev = ARA (A2, A5: C10) çalışma sayfasının üzerindeki formül çubuğunda görünür.