Skip to content

Bir Ağ Sürücüsünü Eşleme

28 de Mayıs de 2021

Bilinmesi gereken

 • Git Dosya Gezgini -> bu bilgisayar -> Bilgisayar -> Ağ Sürücüsünü Eşle. Sürücüyü seçin, UNC yolunu girin, tıklayın Bitiş.
 • Gerekli izinlere sahip olmayan hesaplar bağlantı oluşturamaz, bu yüzden bu bilgileri hazır bulundurduğunuzdan emin olun.

Bu makale, Windows 10’da bir ağ sürücüsünün nasıl eşleştirileceğini açıklar. Bunu Windows 7 veya 8’de yapmak istiyorsanız, talimatlar biraz farklıdır.

Windows 10’da Ağ Sürücüsü Nasıl Eşleştirilir

Eşlenmiş bir sürücü, kullanıcıların ağdaki diğer cihazlardaki depolamadan yararlanmasını sağlar. Aynı verileri tüm cihazlarınıza indirmek veya kopyalamak yerine, bu verileri tek bir klasöre kaydedebilir, ardından bu klasörü paylaşabilir ve diğer cihazlar için kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Bu verilerin konumunu bir UNC yolu aracılığıyla paylaştıktan sonra, birkaç basit adımda ağ sürücüsünü tüm cihazlarınıza eşleyebilirsiniz.

 1. Dosya Gezgini’ni başlatın.

 2. Seç bu bilgisayar.

  Bu bilgisayar Windows'ta seçildi

 3. Açılan pencerelerde öğesini seçin. Bilgisayar > Ağ sürücüsünü eşleyin.

  Ağ sürücüsünü eşle seçeneği seçildi

 4. Eşlemek istediğiniz ağ sürücüsünün sürücü harfini seçin, UNC yolunu Klasör metin alanını seçin, ardından Bitiş.

  Bir ağ sürücüsü sürücüsünü ve klasör alanlarını eşleyin

  UNC yolu, bağlanmak istediğiniz paylaşılan klasörlerin konumudur. Örneğin: ” test sunucusu paylaşım test”, bilgisayara, Sürücü harfi açılır menüsünde belirttiğiniz ağ sürücüsünde bağlanmak istediğiniz paylaşılan klasörün bu olduğunu söyler.

 5. Kimlik bilgileri istenirse, dosyaya / klasöre erişmek için gerekli izinlere sahip bir hesabın kimlik bilgilerini girin ve TAMAM MI.

  Kimlik bilgileri alanları

  Bu izinlere sahip olmayan hesaplar, ağ sürücüsüne bağlantı oluşturamaz.