Skip to content

Bir Bash Komut Dosyasına Hesaplamalar Nasıl Eklenir

30 de Haziran de 2021

Bilinmesi gereken

  • Kullan İzin Vermek bir ifadenin aritmetik değerlendirmesini üretme komutu, örneğin m=(4 * 1024) olsun.
  • Kullanılabilir aritmetik işlemler, Java ve C gibi standart programlama dillerindeki işlemlere benzer.
  • let operatörü yalnızca tamsayı aritmetiği için çalışır. Kayan nokta aritmetiği için GNU bc hesaplayıcısını kullanın.

Bash bir betik dili olmasına rağmen, genel amaçlı bir programlama dilinin yeteneklerinin çoğuna sahiptir. Buna aritmetik fonksiyonlar dahildir. Bir bash betiğine hesaplamaları nasıl ekleyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Bir Bash Komut Dosyasına Hesaplamalar Nasıl Eklenir

Bir ifadenin aritmetik değerlendirmesini uyandırmak için kullanabileceğiniz birkaç sözdizimi seçeneği vardır. Belki de en okunaklı olanı, İzin Vermek komut. Örneğin: m=(4 * 1024) olsun

class=”ql-syntax”> 4 kez 1024 hesaplayacak ve sonucu “m” değişkenine atayacaktır. ekleyerek sonucu yazdırabilirsiniz. Eko açıklama: yankı $m

class=”ql-syntax”> Bash komutlarını içeren bir dosya da oluşturabilirsiniz; bu durumda, kodu yürütmesi gereken programı belirten dosyanın en üstüne bir satır eklemelisiniz. Örneğin: #! /bin/bash

class=”ql-syntax”> Bash yürütülebilir dosyasının bulunduğu varsayılarak /bin/bash. Ayrıca, çalıştırılabilir olması için komut dosyanızın izinlerini de ayarlamanız gerekir. Komut dosyası adının olduğunu varsayarsak script1.sh, dosyayı yürütülebilir yapmak için izinleri şu komutla ayarlayabilirsiniz: chmod +x script1.sh

class=”ql-syntax”> Bundan sonra şu komutla çalıştırabilirsiniz: ./script1.sh

class=”ql-syntax”> Kullanılabilir aritmetik işlemler Java ve C gibi standart programlama dillerindeki işlemlere benzer. Çarpmanın yanı sıra, yukarıda gösterildiği gibi toplama işlemini kullanırsınız: let m=(5 + 5)

class=”ql-syntax”> veya çıkarma: let m=(10 – 2)

class=”ql-syntax”> veya bölme: let m=(10/2)

class=”ql-syntax”> veya modulo (bir tamsayı bölümünden sonra kalan): let m=(11/2)

class=”ql-syntax”> Sonucun atandığı aynı değişkene bir işlem uygulandığında, bileşik atama operatörleri olarak da adlandırılan standart aritmetik steno atama operatörlerini kullanabilirsiniz. Örneğin, toplama için elimizde: (( m+=15 ))

“m = m + 15” ile eşdeğer olan class=”ql-syntax”>. Çıkarma için elimizde: (( m-=3 ))

“m = m – 3” ile eşdeğer olan class=”ql-syntax”>. Bölme için elimizde: (( m/=5 ))

“m = m / 5” ile eşdeğer olan class=”ql-syntax”>. Ve modulo için: (( m%=10 ))

class=”ql-syntax”>, bu da “m = m % 10″a eşdeğerdir. Ek olarak, artış ve azalma operatörler: (( m++ ))

class=”ql-syntax”>, “m = m + 1” ile eşdeğerdir. Ve M– ))

class=”ql-syntax”>, “m = m – 1” ile eşdeğerdir.

Bash’de Kayan Nokta Aritmetiği

İzin Vermek operatör yalnızca tamsayı aritmetiği için çalışır. Kayan nokta aritmetiği için, örneğin bu örnekte gösterildiği gibi GNU bc hesaplayıcısını kullanabilirsiniz: echo 32.0+1.4 | M.Ö

“Boru” operatörü “|” “32.0 + 1.4” aritmetik ifadesini, gerçek sayıyı döndüren bc hesaplayıcısına iletir. echo komutu, sonucu standart çıktıya yazdırır.

Aritmetik için Alternatif Sözdizimi

Bu örnekte olduğu gibi bir aritmetik ifadeyi değerlendirmek için backticks (tek tırnak işareti) kullanılabilir: echo `expr $m + 18`

class=”ql-syntax”> Bu, “m” değişkeninin değerine 18 ekler ve ardından sonucu yazdırır. Bir değişkene hesaplama değeri atamak için etrafında boşluk bırakmadan eşittir işaretini kullanabilirsiniz: m=`expr $m + 18`

class=”ql-syntax”> Aritmetik ifadeleri değerlendirmenin başka bir yolu da çift parantez kullanmaktır. Örneğin: (( m*=4 ))

class=”ql-syntax”> Bu, “m” değişkeninin değerini dört katına çıkaracaktır. Aritmetik değerlendirmenin yanı sıra Bash kabuğu, for döngüleri, while döngüleri, koşullu ifadeler ve işlevler ve alt rutinler gibi diğer programlama yapılarını sağlar.