Skip to content

Bir Elektronik Tabloda Sıralama Tuşu İşlevi Nedir?

19 de Mayıs de 2021

Sıralama anahtarı, sıralama yapmak istediğiniz sütun veya sütunlardaki verilerdir. Excel’de verileri sıralarken, sıralama anahtarı sütun başlığı veya alan adıyla tanımlanır. Hızlı bir sıralamada, sıralama anahtarını içeren sütunda tek bir hücre seçmek, Excel’e sıralama anahtarının ne olduğunu söylemek için yeterlidir. Çok sütunlu sıralamalarda, sıralama anahtarları, Sırala iletişim kutusundaki sütun başlıkları seçilerek tanımlanır. Bu makaledeki talimatlar Excel 2019, 2016, 2013, 2010 için geçerlidir; Microsoft 365 için Excel, Excel Online ve Mac için Excel. Google E-Tablolar ve diğer elektronik tablo uygulamaları için de geçerli olabilir.

Satırlara Göre Sıralama ve Sıralama Tuşları

Seçilen bir aralıktaki veri sütunlarının yeniden sıralanmasını içeren satırlara göre sıralama yaparken, alan adları kullanılmaz. Bunun yerine, olası sıralama anahtarları Satır 1, Satır 2 veya Satır 3 gibi satır numaralarıyla tanımlanır. Excel satırları seçilen veri aralığında değil, çalışma sayfasındaki konumlarına göre numaralandırır. Örneğin, Satır 7, sıralama için seçilen aralıktaki ilk satır olabilir, ancak Sırala iletişim kutusunda Satır 7 olarak tanımlanır.

Anahtarları ve Eksik Alan Adlarını Sıralama

Excel, olası sıralama anahtarlarını tanımlamak için sütun başlıklarını veya alan adlarını kullanır. Bir veri aralığı alan adları içermiyorsa Excel, Sütun A, Sütun B veya Sütun C gibi sıralama aralığına dahil edilen sütunlar için sütun harflerini kullanır.

Birden Çok Sıralama Anahtarı Nasıl Çalışır?

Excel’in özel sıralama özelliği, birden çok sıralama anahtarı tanımlayarak birden çok sütunda sıralamaya izin verir. Çok sütunlu sıralamalarda, sıralama anahtarları, Sırala iletişim kutusundaki sütun başlıkları seçilerek tanımlanır. İlk sıralama anahtarını içeren sütunda yinelenen veri alanları varsa (örneğin, iki öğrenci adlandırılmışsa A. Wilson), ikinci bir sıralama anahtarı (ör. Yaş) tanımlanabilir ve yinelenen veri alanlarını içeren kayıtlar bu ikinci sıralama anahtarında sıralanır. Yalnızca birinci sıralama anahtarı için yinelenen alanlara sahip kayıtlar, ikinci sıralama anahtarı kullanılarak sıralanır. Sıralamasız anahtar alanlarında yinelenen veri alanları içerenler dahil diğer tüm kayıtlar, ikinci sıralama anahtarından etkilenmez. İkinci sıralama anahtarının altında yinelenen veri alanları varsa – örneğin, iki öğrenci aynı yaştaysa – durumu çözmek için üçüncü bir sıralama anahtarı tanımlanabilir. Hızlı sıralamada olduğu gibi, sıralama anahtarları, sıralama anahtarını içeren tablodaki sütun başlıkları veya alan adları tanımlanarak tanımlanır.