Skip to content

Birleşmiş Milletler: Genişbant Erişim Temel Bir İnsan Hakkıdır

23 de Mayıs de 2021

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu İnsan Hakları Konseyi’nin bir raporu, İnternete erişimin bireylerin “fikir ve ifade özgürlüğü haklarını kullanmalarına” olanak tanıyan temel bir insan hakkı olduğunu ilan ediyor. Rapor, Meclis’in on yedinci oturumundan sonra yayınlandı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyive “Düşünce ve ifade özgürlüğünün geliştirilmesi ve korunmasına ilişkin Özel Raportör Raporu, Frank La Rue” başlığını taşımaktadır. Rapor, İnternet erişim hakkına ilişkin pek çok cesur beyanda bulunuyor ve ülkelerde geniş bant kullanılabilirliğini artırmaya yönelik küresel çabaları teşvik edecek. BBC 26 ülkeyi araştırdı ve insanların% 79’unun İnternete erişimin temel bir hak olduğuna inandığını ortaya çıkardı.

Geniş Bant, Evrensel Geniş Bant Erişimi için Yeterli mi?

Rapor yazarları, temel İnternet erişimine ek olarak, bireylerin İnternet ile olan bağlantısını kesmenin bir insan hakları ihlali olduğunu ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulamaktadır. Bu açıklama, özellikle hükümetlerin internete erişimi kontrol etmeye çalıştıkları ve muhalefetin interneti protestolar düzenlemek ve etkinlikler düzenlemek için kullandığı Mısır ve Suriye ile ilgilidir. Birleşmiş Milletler, rapor boyunca geniş bant ve İnternet erişiminin önemini vurgulamaktadır:

Özel Raportör, güçlülerin yönetiminde şeffaflığı artırmak, bilgiye erişim ve demokratik toplumların inşasında aktif vatandaş katılımını kolaylaştırmak için İnternetin 21. yüzyılın en güçlü araçlarından biri olduğuna inanmaktadır.

Bu nedenle, çevrimiçi içeriğe olabildiğince az kısıtlama getirilerek, tüm bireyler için İnternete erişimin kolaylaştırılması tüm Devletler için bir öncelik olmalıdır.

. . . İnternet, bireylerin düşünce ve ifade özgürlüğü haklarını kullanmaları için bir katalizör görevi görerek, bir dizi başka insan haklarının hayata geçirilmesini de kolaylaştırır.

Erişimi Kısıtlayan Ülkelere Mesaj

Rapor, ülkelere muhalefeti kontrol etme girişimi olarak vatandaşlara erişimi kısıtlayan bir mesaj ve diğerlerine geniş banda evrensel erişimin sağlanmasının küresel bir öncelik olması gerektiğine dair bir işaret. Rapor, FCC’nin 26 milyon Amerikalının geniş banda erişimi olmadığını bildirdiği bir zamanda yayınlandı. Birleşmiş Milletler Dijital Kalkınma Genişbant Komisyonu’nun genel misyonu, her vatandaşa İnternet’e yüksek hızlı ve uygun fiyatlı geniş bant bağlantısının sağlanmasıdır. Komisyon, herkes için geniş bant dostu uygulamaların ve politikaların benimsenmesini teşvik eder, böylece herkes geniş bantın sunduğu sosyal ve toplumsal faydalardan yararlanabilir. Rapor, ulusal genişbant planlarının, stratejik ulusal öncelikleri gerçekleştirmek için genişbantın yayılması ve kullanılması için uyumlu bir strateji belirlemedeki önemine dikkat çekiyor. 119 Hükümetler, dijital çağa giden yolculuğa rehberlik edecek geniş bant planlarını benimsemiştir. Küresel bir perspektife dayalı olarak, ulusal bir geniş bant stratejisinin önemi raporda özetlenmiştir:

Hükümetlerin Oynadığı Kritik Rol

Hükümetler, özel sektörü, kamu kurumlarını, sivil toplumu ve bireysel vatandaşları, bağlantılı bir ulus için bir vizyon oluşturmak üzere bir araya getirmede kritik bir rol oynarlar. Aşağıdakiler için politika liderliği gereklidir:

  • Ulusal kalkınmada genişbantın rolünü vurgulayın.
  • Bakanlıklar ve sektörler arasında diyalog ve çalışmaları teşvik etmek için bir forum oluşturun.
  • Politika amaçlarını ve hedeflerini özetleyen bir gündem belirleyin.
  • Özel yatırımın gelişmesi için elverişli bir ortam sağlayın.