Skip to content

Denge: Tasarımın Temel İlkeleri

27 de Haziran de 2021

Tasarımda denge, tasarım öğelerinin dağılımıdır. Denge, tasarımdaki yerçekiminin görsel bir yorumudur. Büyük, yoğun elementler daha ağır görünürken daha küçük elementler daha hafif görünür. Tasarımları üç şekilde dengeleyebilirsiniz:

  • simetrik denge
  • asimetrik denge
  • uyumsuz veya dengesiz
Dimitri Otis / Getty Images

Tasarımda Denge Kullanımı

Web tasarımında denge düzende bulunur. Sayfadaki öğelerin konumu, sayfanın ne kadar dengeli görüneceğini belirler. Web tasarımında görsel dengeyi sağlamanın en büyük zorluklarından biri katlamadır. İlk bakışta mükemmel dengeli bir düzen tasarlayabilirsiniz, ancak okuyucu sayfayı kaydırdığında dengesi bozulabilir.

Web Tasarımlarına Denge Nasıl Dahil Edilir?

Dengeyi web tasarımlarına dahil etmenin en yaygın yolu düzendir. Ancak, öğeleri konumlandırmak ve bunları sayfa boyunca dengelemek için kayan nokta stili özelliğini de kullanabilirsiniz. Mizanpajı simetrik olarak dengelemenin çok yaygın bir yolu, metni veya diğer öğeleri sayfada ortalamaktır. Çoğu web sayfası bir ızgara sistemi üzerine kuruludur ve bu, sayfa için hemen bir denge biçimi oluşturur. Müşteriler, görünür çizgiler olmasa bile ızgarayı görebilir. Web sayfaları, web şekillerinin kare yapısı nedeniyle ızgara tasarımlarına çok uygundur.

Simetrik Denge

Tasarımda elemanlar çok düzgün bir şekilde yerleştirilerek simetrik denge sağlanır. Sağ tarafta büyük, ağır bir öğeniz varsa, solda eşleşen bir ağır öğeniz olur. Ortalama, simetrik olarak dengeli bir sayfa elde etmenin en kolay yoludur. Ancak düz veya sıkıcı görünmeyen ortalanmış bir tasarım oluşturmak zor olabileceğinden dikkatli olun. Simetrik olarak dengeli bir tasarım istiyorsanız, dengeyi, solda bir resim ve sağında büyük bir daha ağır metin bloğu gibi farklı öğelerle oluşturmak daha iyidir.

Asimetrik Denge

Asimetrik olarak dengeli sayfaların tasarımı daha zor olabilir – tasarımın merkez çizgisi boyunca eşleşen öğelere sahip olmadıkları için. Örneğin, tasarımın merkez çizgisine çok yakın yerleştirilmiş büyük bir öğeniz olabilir. Asimetrik olarak dengelemek için merkez çizgisinden daha uzakta küçük bir öğeniz olabilir. Tasarımınızın bir sallanan veya tahterevalli üzerinde olduğunu düşünüyorsanız, daha hafif bir eleman, ağırlık merkezinden daha uzağa giderek daha ağır olanı dengeleyebilir. Asimetrik bir tasarımı dengelemek için renk veya doku da kullanabilirsiniz.

Uyumsuz veya Dengesiz

Bazen tasarımın amacı, dengesiz veya uyumsuz bir tasarımın iyi çalışmasını sağlar. Dengesiz tasarımlar hareket ve eylem önerir. İnsanları rahatsız veya huzursuz ederler. Tasarımınızın içeriğinin de rahatsız edici olması veya insanları düşündürmesi amaçlanıyorsa, uyumsuz bir şekilde dengelenmiş bir tasarım işe yarayabilir.