Skip to content

Dir Komutunu Kullanarak Dizin İçeriğini Listeleme

2 de Haziran de 2021

Bir kabuk isteminden Linux kullanan çoğu kişi, ls komutu, Linux ayrıca bir yön benzer şekilde çalışan, ancak birkaç önemli farkla çalışan komut. Bazı dağıtımlar şunları içermez: yön varsayılan olarak.

benzerlikler

Her iki program da bir dizindeki dosyaların listesini görüntüler.

Yön işlevsel olarak komuta eşdeğerdir ls -C -b çıktının sütunlarda listelendiği, dikey olarak sıralandığı ve özel karakterleri temsil etmek için ters eğik çizgili kaçış dizileriyle.

farklılıklar

Yön bir uçbirimde görüntülenip görüntülenmediğine veya bir dosyaya yönlendirildiğine bakılmaksızın değişmeyen çıktı sağlar. Ayrıca, Gnu Projesi’nin felsefesi göz önüne alındığında, yön bir komut satırı programının davranışını çıkış aygıtının türüne bağlı olarak yasaklayan bir tasarım felsefesi standardını karşılar.