Skip to content

Diskpart Komutu (Kurtarma Konsolu)

11 de Mayıs de 2021

Diskpart komutu, sabit sürücülerdeki bölümleri oluşturmak veya silmek için kullanılan bir Kurtarma Konsolu komutudur.

Diskpart Komut Kullanılabilirliği

Diskpart komutu, Windows 2000 ve Windows XP’deki Kurtarma Konsolu içinden kullanılabilir. Komut İstemi’nden bir diskpart komutu da mevcuttur ve DiskPart aracını başlatmak için kullanılır. Disk Yönetimi aracını kullanarak herhangi bir Windows sürümünden bir komut kullanılmadan bölümleri yönetmek de mümkündür.

Diskpart Komut Sözdizimi

diskpart /Ekle

/Ekle = The /Ekle seçeneği, belirtilen sabit sürücüde yeni bir bölüm oluşturacaktır.

diskpart / sil

/ sil = Bu seçenek, belirli bir sabit sürücüdeki belirli bir bölümü kaldıracaktır.

Diskpart Komut Örnekleri

diskpart / add Device HardDisk0 5000

Yukarıdaki örnekte, diskpart komutu şu adresteki sabit sürücüde 5.000 MB’lık bir bölüm oluşturur. Device HardDisk0.

diskpart / delete Device HardDisk0 Partition1

Yukarıdaki örnekte, diskpart komutu, Bölüm1 sabit sürücüde bulunan bölüm Device HardDisk0.

diskpart / sil G:

Yukarıdaki örnekte, diskpart komutu, şu anda sürücü harfine atanmış olan bölümü kaldıracaktır. G.

Diskpart ile İlgili Komutlar

Fixboot, fixmbr ve bootcfg komutları genellikle diskpart komutuyla birlikte kullanılır.