Skip to content

Excel COUNTIFS İşleviyle Ölçütleri Karşılayan Verileri Sayma

23 de Mayıs de 2021

Seçili bir aralıktaki veri kayıtlarının sayısını saymak için Excel’deki EĞERSAY işlevini kullanın. EĞERSAY, her kayıtta iki veya daha fazla alanda belirli ölçütleri arar ve yalnızca belirttiğiniz her ölçüt için bir eşleşme bulursa bu kaydı sayar. Bu makaledeki bilgiler Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel Online ve Mac için Excel için geçerlidir.

COUNTIFS Fonksiyonu Adım Adım Öğretici

COUNTIFS, COUNTIF işlevinde olduğu gibi yalnızca bir tane yerine birden çok aralık ve birden çok ölçüt belirlemenize izin vererek COUNTIF işlevinin kullanışlılığını genişletir. EĞERSAY işlevi, kayıt adı verilen veri satırlarıyla çalışır. Bir kayıtta, bir şirketin adı, adresi ve telefon numarası gibi satırdaki her hücre veya alandaki veriler birbiriyle ilişkilidir. COUNTIF işlevinin nasıl çalıştığını, COUNTIF adım adım öğreticide, hangi satış temsilcilerinin bir yılda 250’den fazla sipariş sattığını belirlemek için tek bir kriterin kullanıldığını öğrenin. Bu öğreticide, EĞERSAY işlevi kullanılarak ikinci bir koşul ayarlanır. Bu ikinci kriter, Doğu satış bölgesinde geçen yıl 250’den fazla satış yapan satış temsilcilerini daraltır. EĞERSAY işlevi bunu yapabilir çünkü birden çok aralık (Ölçüt_aralığı) ve bağımsız değişkenler olarak birden çok koşul (Kriter). Yukarıdaki görüntüde EĞERSAY işlevini oluşturmak ve kullanmak için bu eğiticideki adımları izleyin.

Eğitim Verilerini Girin

EĞERSAY işlevi için veri ayarlamayla ilgili ekran görüntüsü.

Excel’de COUNTIFS işlevini kullanmanın ilk adımı verileri ayarlamaktır. Bu eğitim için, yukarıdaki resimde görülen verileri bir Excel çalışma sayfasının D1 ila F11 hücrelerine girin. Verilerin altındaki satır 12, EĞERSAY işlevinin ve iki arama ölçütünün ekleneceği yerdir. Bu kriterler:

 • Doğu satış bölgesinden satış acenteleri
 • Yılda 250’den fazla sipariş verildi

Bu kriteri oluşturmak için yazın Doğu hücreye D12, ve > 250 hücreye E12.

COUNTIFS İşlev Sözdizimi

EĞERSAY işlevi söz diziminin ekran görüntüsü.

Excel’de, bir işlevin sözdizimi, işlevin düzenini ifade eder ve işlevin adını, köşeli parantezlerini ve bağımsız değişkenlerini içerir. EĞERSAY işlevinin sözdizimi şöyledir: = EĞERSAY (Ölçüt_aralığı1, Ölçüt1, Ölçüt_aralığı2, Ölçüt2, …)

type = “code”> Fonksiyonda 127’ye kadar Ölçüt_aralığı ve Ölçüt çifti belirtilebilir. İşlevin bağımsız değişkenleri, EĞERSAY’a hangi ölçütleri eşleştirmeye çalıştığınızı ve bu ölçütleri bulmak için hangi veri aralığını arayacağınızı söyler. Bu işlevdeki tüm argümanlar gereklidir.

Ölçüt aralığı: İşlevin, karşılık gelen Ölçüt bağımsız değişkeniyle bir eşleşme arayacağı hücre grubu.

Kriterler: Veri kaydında eşleştirmeye çalıştığınız değer. Bu bağımsız değişken için gerçek veriler veya verilere yönelik hücre referansı girilebilir. Birden çok aralığı ve birden çok ölçütü belirtmek için COUNTIFS kullanmak, COUNTIF işlevinden çok daha fazla saymak istediğiniz kayıtları daraltır.

COUNTIFS İşlevini başlatın

Excel menüsünden COUNTIFS işlevini seçmenin bir ekran görüntüsü.

Bir çalışma sayfasındaki bir hücreye COUNTIFS işlevini ve bağımsız değişkenlerini yazmak mümkün olsa da, işlevi girmek için işlevin iletişim kutusunu kullanmak daha kolay olabilir.

Eğitim Adımları

 1. Hücre seçin F12 onu aktif hücre yapmak için. EĞERSAY işlevinin girileceği yer burasıdır.
 2. Seçiniz Formüller.
 3. Seçiniz Daha Fazla Fonksiyon > İstatistiksel İstatistiksel işlevlerin listesini açmak için.
 4. Seçiniz EĞERSAY Fonksiyon Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunu açmak için.

İletişim kutusundaki boş satırlara girilen veriler, EĞERSAY işlevinin bağımsız değişkenlerini oluşturur.

Ölçüt_aralığı1 bağımsız değişkenini girin

EĞERSAY işlevine ölçüt_aralığı1 bağımsız değişkeninin girilmesine ilişkin ekran görüntüsü

Bu eğiticide, her veri kaydındaki eşleşecek iki kriter şunlardır:

 • Doğu satış bölgesinden satış acenteleri
 • Yılda 250’den fazla satış siparişi olan satış acenteleri

Ölçüt_aralığı1 bağımsız değişkeni, Doğu satış bölgesi olan ilk ölçütle eşleşmeye çalışırken COUNTIFS işlevinin aranacağı hücre aralığını gösterir.

Eğitim Adımları

 1. Fonksiyon Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunda, imleci Ölçüt_aralığı1 metin kutusuna yerleştirin.
 2. Hücreleri vurgulayın D3 – D9 işlev tarafından aranacak aralık olarak bu hücre referanslarını girmek için çalışma sayfasında.

Ölçüt1 Bağımsız Değişkenini Girin

EĞERSAY işlevine ölçüt girmeyi gösteren bir ekran görüntüsü.

Bu eğiticide, eşleşecek ilk kriter, D3: D9 aralığındaki verilerin Doğu’ya eşit olup olmadığıdır. Doğu kelimesi gibi gerçek veriler girilebilmesine rağmen, iletişim kutusuna, verilere hücre referansını iletişim kutusuna girmek genellikle en iyisidir.

Eğitim Adımları

 1. İmleci, İşlev Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunun Ölçüt1 metin kutusuna yerleştirin.
 2. Hücre seçin D12 bu hücre referansını iletişim kutusuna girmek için.
 3. Arama terimi Doğu D12 hücresine eklenir.

Ölçüt bağımsız değişkeni olarak D12 gibi bir hücre başvurusu girilirse, EĞERSAY işlevi, çalışma sayfasında o hücreye yazılan verilerle eşleşmeleri arar. Ölçütler için bir hücre referansı kullanıldığından, 250 satışı aşan Doğu bölgesinden temsilciler sayıldıktan sonra, D12 hücresindeki verileri değiştirerek başka bir satış bölgesi için aynı verileri bulmak kolaydır (örneğin, Doğu’yu Kuzey’e değiştirin) veya Batı). İşlev, yeni sonucu otomatik olarak günceller ve görüntüler.

Ölçüt_aralığı2 bağımsız değişkenini girin

EĞERSAY işlevine ölçüt_aralığı2 girmenin ekran görüntüsü.

Ölçüt_aralığı2 bağımsız değişkeni, EĞERSAY işlevi için ikinci ölçütle eşleşmeye çalışırken aranacak hücre aralığını gösterir. Bu eğitimde, bu yıl 250’den fazla sipariş satan satış acenteleridir.

Eğitim Adımları

 1. Fonksiyon Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunda, imleci Ölçüt_aralığı2 metin kutusuna yerleştirin.
 2. Hücreleri vurgulayın E3 ila E9 bu hücre referanslarını işlev tarafından aranacak ikinci aralık olarak girmek için çalışma sayfasında.

Ölçüt2 Bağımsız Değişkenlerini Girin

EĞERSAY işlevine ölçüt2 girildiğini gösteren bir ekran görüntüsü.

Bu eğiticide, eşleştirilecek ikinci kriter, E3: E9 aralığındaki verilerin 250 satış siparişinden büyük olmasıdır. Ölçüt1 bağımsız değişkeninde olduğu gibi, verilerin kendisi yerine Ölçüt2’nin konumuna hücre başvurusunu iletişim kutusuna girin.

Eğitim Adımları

 1. İmleci Ölçüt 2 Fonksiyon Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusundaki metin kutusu.
 2. Hücre seçin E12 bu hücre referansını girmek için. İşlev, bu kriterlere uyan veriler için önceki adımda seçilen aralığı arar.
 3. Seçiniz TAMAM MI EĞERSAY işlevini tamamlamak ve iletişim kutusunu kapatmak için.
 4. İşleve girdiğiniz hücre olan F12 hücresinde iki (2) yanıt görüntülenir.

Eğitimi tamamlayın

Tamamlanmış COUNTIFS eğitici e-tablosunun ekran görüntüsü.

EĞERSAY işlevi yalnızca Doğu bölgesinde çalışan satış temsilcilerinde arama yaptı ve 250’den fazla satış yapan satış temsilcilerinin sayısını buldu. Bu örnekte, bunu başaran iki temsilci vardı.

COUNTIFS Mantığı Nasıl Çalışır?

EĞERSAY işlevinin bu hesaplamayı gerçekleştirmesi için gerçekleşen mantık sırası aşağıdaki gibidir.

 • Yalnızca iki temsilci, Ralph ve Sam, Doğu satış bölgesinde çalışıyor ve yıl boyunca 250’den fazla sipariş verdi. Yalnızca bu iki kayıt işlev tarafından sayılır.
 • Martha, Doğu bölgesinde çalışmasına rağmen 250’den az sipariş aldı. Rekoru sayılmaz.
 • Joe ve Tom’un her ikisinin de yıl için 250’den fazla siparişi vardı, ancak ikisi de Doğu satış bölgesinde çalışmıyor. Kayıtları sayılmaz.

F12 hücresini seçtiğinizde, tam işlev, çalışma sayfasının üzerindeki formül çubuğunda görünür. Şöyle görünür: = EĞERSAY (D3: D9, D12, E3: E9, E12)

type = “code”> Arama bölgesini Kuzey, Güney veya Batı olarak değiştirin veya #Siparişleri farklı bir numarayla değiştirin. Bu hücrelere girilen arama kriterlerine bağlı olarak sonuçların nasıl değiştiğini izleyin.