Skip to content

Excel, Word, PowerPoint’te Veri, Grafik ve Formüller için Bağlantıları Yapıştırın

25 de Mayıs de 2021

Verileri bir Excel dosyasından diğerine kopyalayıp yapıştırmak mümkün olsa da, iki dosya veya çalışma kitabı arasında da bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Dosyalar arasında bir bağlantı oluşturduğunuzda, orijinal veriler değiştiğinde kopyalanan veriler güncellenir. Excel çalışma kitabında bulunan bir grafik ile Microsoft Word dosyası veya PowerPoint slaytı arasında bir bağlantı oluşturmak da mümkündür. Bu makaledeki bilgiler Office 2019, 2016, 2013, 2010’daki Word, Excel ve PowerPoint için geçerlidir; Microsoft 365 ve Mac için Office.

Bağlantıları Excel ve Word Dosyaları Arasına Yapıştırın

Bir Excel dosyasındaki veriler bir Word belgesine bağlandığında, veriler belgeye bir tablo olarak yapıştırılır. Tablo daha sonra Word’ün biçimlendirme özellikleri kullanılarak biçimlendirilebilir. Bu bağlantı, Bağlantı Yapıştır seçeneği kullanılarak oluşturulur. Bağlantı yapıştırma işlemleri için, orijinal verileri içeren dosya kaynak dosya olarak bilinir ve bağlantı formülünü içeren ikinci dosya veya çalışma kitabı hedef dosyadır.

Excel’de Tek Hücreleri Bir Formülle Bağlayın

Bağlantılar, bir formül kullanılarak ayrı Excel çalışma kitaplarındaki tek tek hücreler arasında da oluşturulabilir. Formüller veya veriler için canlı bir bağlantı oluşturmak için bu yöntemi kullanın, ancak bu yalnızca tek hücrelerde çalışır.

 1. Verilerin görüntülenmesini istediğiniz hedef çalışma kitabındaki hücreyi seçin.

 2. Eşittir işaretine ( = ) formülü başlatmak için klavyede.

 3. Kaynak çalışma kitabına geçin ve bağlanacak verileri içeren hücreyi seçin.

 4. Basın Giriş. Excel, hedef dosyaya geri döner. Bağlı veriler seçilen hücrede görüntülenir.

  Seçili hücredeki bağlantılı verilerin ekran görüntüsü

 5. Çalışma sayfasının üzerindeki Formül Çubuğundaki bağlantı formülünü görüntülemek için bağlantılı verileri seçin.

Bağlantı Seçeneklerini Word ve Excel’de Yapıştır

Veriler için bir bağlantı yapıştırırken, Word, kaynak veya hedef dosyalar için geçerli ayarları kullanarak bağlantılı verileri biçimlendirip biçimlendirmeyeceğinizi seçmenize olanak tanır. Excel bu seçenekleri sunmamaktadır. Excel, hedef dosyadaki geçerli biçimlendirme ayarlarını otomatik olarak uygular.

Verileri Word ve Excel Arasında Bağlayın

Verileri Word ve Excel arasında bağlamak için:

 1. Bağlanacak verileri (kaynak dosya) içeren Excel çalışma kitabını açın.

 2. Hedef dosyayı açın. Bu bir Excel çalışma kitabı veya bir Word belgesi olabilir.

 3. Kaynak dosyada, kopyalanacak verileri vurgulayın.

 4. Kaynak dosyada seçin Ev > Kopyala. Seçilen veriler noktalı bir çizgiyle çevrilidir.

  Excel'de seçili verilerin ekran görüntüsü

 5. Hedef dosyada, bağlantılı verilerin görüntüleneceği konumu seçin. Excel’de, yapıştırılan verilerin sol üst köşesinde olacak hücreyi seçin.

 6. Git Ev ve seçin Yapıştırmak bir listesini görüntülemek için açılır ok Seçenekleri Yapıştır.

  Word'de seçenekleri yapıştırın

 7. Seçin Bağlantı seçeneği. Bağlı veriler hedef dosyada görünür.

Kaynak dosyadaki veriler güncellendiğinde her iki dosya da açıksa, hedef dosya hemen güncellenir. Kaynak veriler değiştirildiğinde hedef dosya kapatılırsa, hedef hücrelerdeki veriler bu dosyanın bir sonraki açılışında güncellenir. Hedef dosya açıldığında kaynak dosya kapatılırsa, belgenin harici dosyalara bağlantılar içerdiğini belirtmek için bir uyarı kutusu açılabilir. Senden istenecek Güncelleme veya Güncelleme Yapma bağlantılar.

Bağlantı Formülünü Excel’de Görüntüle

Bağlantı formülü, Excel’in eski sürümlerinde farklı şekilde görüntülenir:

 • Hedef dosyadaki bağlantılı verileri seçerseniz, aşağıdaki gibi bir formül =[Book1]Sayfa1! A1 çalışma sayfasının üzerindeki formül çubuğunda görünür.
 • Excel 2007’de, bağlantı formülü şu şekilde görüntülenir: {= Excel.Sheet.12 | Kitap1! ‘! Sayfa1! R1C1’} formül çubuğunda.

2007 formülünde, mutlak hücre başvurusu, satır 1 sütun 1’i ifade eden ve daha yaygın hücre başvuru stili SAS1’e eşdeğer olan R1C1 stilinde yazılmıştır. Her iki formülde de, 1 kitap kaynak dosyanın adını gösterir.

Microsoft Word’de Bağlantı Bilgilerini Görüntüleyin

Word’de bağlantılı verilerle ilgili bilgileri (kaynak dosya, bağlantılı veriler ve güncelleme yöntemi gibi) görüntülemek için:

 1. Bağlam menüsünü açmak için bağlantılı verilere sağ tıklayın.

 2. Seçiniz Bağlantılı Çalışma Sayfası Nesnesi > Bağlantılar açmak için Bağlantılar iletişim kutusu.

  Bağlantılı Çalışma Sayfası Nesnesi menüsünün ekran görüntüsü

 3. Geçerli belgede birden fazla bağ varsa, tüm bağlar iletişim kutusunun üstündeki pencerede listelenir. Pencerenin altında o bağlantı hakkında bilgi görüntülemek için bir bağlantı seçin.

Excel Grafiği ile PowerPoint veya Word Arasına Bir Bağlantı Yapıştırma

Metin verileri veya formüller için bir bağlantı oluşturmanın yanı sıra, Bağlantı Yapıştır’ı kullanarak bir Excel çalışma kitabında bulunan bir grafiği ikinci bir çalışma kitabındaki bir kopyayla bağlamak da mümkündür. Bu yöntemi, bir Excel grafiğini bir PowerPoint veya Word dosyasına bağlamak için de kullanabilirsiniz. Bağlandıktan sonra, kaynak dosyadaki verilerdeki değişiklikler hem orijinal grafiğe hem de hedef dosyada bulunan kopyaya yansıtılır.

Kaynak veya Hedef Biçimlendirmesini Seçin

Grafikler arasında bir bağlantı yapıştırırken, PowerPoint, Word ve Excel, bağlantılı grafiği kaynak veya hedef dosyalar için geçerli biçimlendirme temasını kullanarak biçimlendirip biçimlendirmeyeceğinizi seçmenize olanak tanır.

Excel ve PowerPoint’te Bağlantı Grafikleri

Aşağıdaki örnek, bir Excel çalışma kitabındaki (kaynak dosya) bir grafik ile PowerPoint sunumundaki (hedef dosya) bir slayt arasında nasıl bağlantı kurulacağını gösterir.

 1. Kopyalanacak grafiği içeren çalışma kitabını açın.

 2. Hedef sunum dosyasını açın.

 3. Excel çalışma kitabında grafiği seçin.

 4. Excel’de seçin Ev > Kopyala.

  Excel'de seçili grafiğin ekran görüntüsü

 5. PowerPoint’te, bağlantılı grafiğin görüntüleneceği slaydı seçin.

 6. PowerPoint’te, Yapıştırmak seçenekler listesini görüntülemek için açılır ok.

 7. Birini seçin Hedef Temayı Kullan veya Kaynak biçimlendirmesini koruyun bağlantılı grafiği PowerPoint’e yapıştırmak için.

Bağlantılı grafikleri içeren iki dosyanın her ikisi de açıksa, kaynak verilerdeki değişiklikler her iki grafikte de hemen güncellenir. Bağlantılı veriler içeren bir PowerPoint sunumunu açarken, olası bir güvenlik endişesini belirtmek için bir uyarı kutusu açılabilir. Bağlantılı verileri güncellemek isteyip istemediğiniz sorulacaktır.