Skip to content

Excel WORKDAY İşlevi: Proje Başlangıç ​​ve Bitiş Tarihlerini Bul

4 de Nisan de 2021

Microsoft Excel, tarih hesaplamaları için kullanılabilen birkaç yerleşik İŞGÜNÜ işlevine sahiptir. Her işlev farklı bir iş yapar ve sonuçlar bir işlevden diğerine farklılık gösterir. Bu makaledeki talimatlar Microsoft 365 için Excel, Excel 2019, Excel 2016 ve Excel 2013 için geçerlidir. Google E-Tablolar İŞGÜNÜ işlevini de kullanır, ancak adımlar biraz farklıdır.

İŞGÜNÜ İşlevinin Amacı

İŞGÜNÜ işlevi, belirli sayıda iş günü verildiğinde bir projenin veya atamanın başlangıç ​​veya bitiş tarihini bulur. Çalışma günlerinin sayısı, hafta sonlarını ve tatil olarak tanımlanan tüm tarihleri ​​otomatik olarak hariç tutar. Kullandığınız İŞGÜNÜ işlevi, istediğiniz sonuçlara bağlıdır ve aşağıdakilerden birini içerebilir:

 • Belirli bir başlangıç ​​tarihini izleyen belirli bir iş günü sayısına sahip bir projenin bitiş tarihini bulun.
 • Belirli bir bitiş tarihinden önce belirli sayıda iş günü olan bir projenin başlangıç ​​tarihini bulun.
 • Bir faturanın son tarihini bulun.
 • Mallar veya malzemeler için beklenen teslim tarihini bulun.

WORKDAY Fonksiyonun Sözdizimi (Düzen)

Bir işlevin sözdizimi, işlevin düzenini ifade eder ve işlevin adını, köşeli parantezlerini ve bağımsız değişkenlerini içerir.

İŞGÜNÜ işlevinin sözdizimi şöyledir:

= İŞGÜNÜ(Başlangıç ​​tarihi,Günler,Bayram)

tür = “kod”>

Başlangıç ​​tarihi (gerekli), seçilen dönemin başlangıç ​​tarihidir. Bu bağımsız değişken için gerçek başlangıç ​​tarihi girilebilir veya bunun yerine bu verilerin çalışma sayfasındaki konumuna hücre referansı girilebilir.

Günler (gerekli) projenin uzunluğunu belirtir. Bu, projede gerçekleştirilecek çalışma günlerinin sayısını gösteren bir tam sayıdır. Bu bağımsız değişken için, çalışma günlerinin sayısını veya bu verilerin çalışma sayfasındaki konumuna ilişkin hücre referansını girin. Başlangıç_tarihi bağımsız değişkeninden sonra geçen bir tarihi bulmak için, Günler için pozitif bir tamsayı kullanın. Başlangıç_tarihi bağımsız değişkeninden önce geçen bir tarihi bulmak için Günler için negatif bir tamsayı kullanın.

Bayram (isteğe bağlı), toplam iş günü sayısının bir parçası olarak sayılmayan bir veya daha fazla ek tarihi belirtir. Bu bağımsız değişken için çalışma sayfasındaki verilerin konumuna yönelik hücre referanslarını kullanın.

Bir Bitiş Tarihini – veya Son Tarihini Bulmak İçin İŞGÜNÜ İşlevini Kullanma

Bu öğretici, 9 Temmuz 2012’de başlayan ve 82 gün sonra biten bir projenin bitiş tarihini bulmak için İŞGÜNÜ işlevini kullanır. Bu dönemde meydana gelen iki tatil (3 Eylül ve 8 Ekim) 82 günün parçası olarak sayılmaz.

İŞGÜNÜ İşlev Parametreleri ile Excel

Tarihler yanlışlıkla metin olarak girilirse ortaya çıkan hesaplama sorunlarını önlemek için, fonksiyona tarihleri ​​girmek için TARİH işlevini kullanın. Daha fazla bilgi için bu öğreticinin sonundaki hata değerleri bölümüne bakın. Bu öğreticiyi takip etmek için, aşağıdaki verileri belirtilen hücrelere girin: D1: Başlangıç ​​Tarihi:
D2: Gün Sayısı:
D3: Tatil 1:
D4: Tatil 2:
D5: Bitiş Tarihi:
E1: = TARİH (2012,7,9)
E2: 82
E3: = TARİH (2012; 9,3)
E4: = TARİH (2012; 10; 8)

E1, E3 ve E4 hücrelerindeki tarihler aşağıdaki resimde gösterildiği gibi görünmüyorsa, kısa tarih biçimini kullanarak verileri görüntülemek için hücreleri biçimlendirin.

WORKDAY İşlevini Oluşturun

İŞGÜNÜ işlevini oluşturmak için:

 1. Hücre seçin E5 onu aktif hücre yapmak için. İŞGÜNÜ işlevinin sonuçlarının görüntüleneceği yer burasıdır.

  Excel hücresi E5 seçildi

 2. Şuraya git Formüller sekme ve seçin Tarih ve Saat > İŞGÜNÜ Fonksiyon Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunu görüntülemek için.

  Excel'de Tarih ve Saat düğmesinden İŞGÜNÜ menü öğesi

  Google E-Tablolar’da İŞGÜNÜ formülünü kullanırken şu adrese gidin: Ekle > Fonksiyon > Herşey > İŞGÜNÜ. Veya girin = İŞGÜNÜ ( E5 hücresinde.

 3. İmleci Başlangıç ​​tarihi metin kutusu, ardından hücreyi seçin E1 iletişim kutusuna bu hücre referansını girmek için çalışma sayfasında.

  Girilen E1 ile Start_date metin kutusu

  Google E-Tablolar’da şunu girin: E1 E5 hücresindeki ilk parantezlerden sonra.

 4. İmleci Günler metin kutusu, ardından hücre seç E2 bu hücre referansını girmek için.

  Excel'de E2 girilen günler metin kutusu

  Google E-Tablolar’da bir virgül girin ve yazın E2 böylece formül şöyle görünür:

  = İŞGÜNÜ (E1, E2)

  tür = “kod”>

 5. İmleci Bayram metin kutusu, ardından hücreleri seçmek için sürükleyin E3 ve E 4 bu hücre referanslarını kullanmak için.

  E3: E4 girilmiş tatiller metin kutusu

  Google E-Tablolar’da formülü virgülle bitirin ve ardından şunu girin: E3: E4. Formül şuna benzer:

  = İŞGÜNÜ (E1, E2, E3: E4)

  tür = “kod”>

 6. Seçiniz TAMAM MI İşlevi tamamlamak için iletişim kutusunda. Mac’te şunu seçin: Bitti. Google E-Tablolar’da Giriş.

Proje için bitiş tarihi olan 11/2/2012 tarihi, çalışma sayfasının E5 hücresinde görünür. E5 hücresini seçtiğinizde, tam işlev, çalışma sayfasının üzerindeki formül çubuğunda görünür.

İŞGÜNÜ İşlev Hatalarında Sorun Giderme

Bu işlevin çeşitli bağımsız değişkenleri için veriler doğru girilmezse, İŞGÜNÜ işlevinin bulunduğu hücrede bir hata değerleri görünür.

Hatalı Excel Ekran Görüntüsü

Şu hatalardan birini göreceksiniz:

 • # DEĞER! İŞGÜNÜ bağımsız değişkenlerinden biri geçerli bir tarih değilse (örneğin tarih metin olarak girilmişse) yanıt hücresinde görünür.
 • #SAYI! Başlangıç_tarihi ve Günler bağımsız değişkenlerinin eklenmesinden geçersiz bir tarih ortaya çıkarsa, yanıt hücresinde görünür.
 • Günler bağımsız değişkeni bir tamsayı olarak girilmezse (82,75 gün gibi), sayı, sayının tam sayı kısmına (örneğin, 82 gün) yukarı veya aşağı yuvarlanmak yerine kesilir.