Skip to content

Excel’de Boş veya Boş Hücreleri Sayma

9 de Mayıs de 2021

Excel birkaç tane sunar sayma işlevleri belirli bir veri türünü içeren seçili bir aralıktaki hücrelerin sayısını belirleyen. İşi COUNTBLANK işlev, seçilen bir aralıktaki veri içermeyen veya boş veya boş değer döndüren bir formül içeren hücrelerin sayısını saymaktır.

Sözdizimi ve Bağımsız Değişkenler

Bir işlevin söz dizimi, işlevin düzenini ifade eder ve işlevin adını, köşeli parantezlerini, virgülle ayırıcıları ve bağımsız değişkenleri içerir. COUNTBLANK işlevinin sözdizimi şöyledir: = COUNTBLANK (aralık)

Aralık, gerekli bir bağımsız değişken olan, işlevin araması gereken hücre grubudur. Aralık bağımsız değişken bitişik bir hücre grubu olmalıdır. COUNTBLANK, için birden fazla aralığın girilmesine izin vermediğinden Aralık bağımsız değişken, iki veya daha fazla bitişik olmayan aralıktaki boş veya boş hücrelerin sayısını bulmak için tek bir formüle işlevin birkaç örneği girilebilir. Örneğin: = COUNTBLANK (A2: A10) + COUNTBLANK (B2: B10)

CountIf Kullanarak Alternatif

Excel, amaçladığınız doğru cevaba ulaşmanız için birden fazla yolu destekler. Örneğin, formül = EĞERSAY (A2: A10; “”)

A2 – A10 aralığındaki boş veya boş hücre sayısını bulmak için COUNTIF işlevini kullanır ve COUNTBLANK ile aynı sonuçları verir.