Skip to content

Excel’de DÜŞEYARA İşlevini Kullanma

26 de Mayıs de 2021
 • Excel’deki DÜŞEYARA işlevi, bir elektronik tabloda bir değer bulmak için kullanılır.
 • Sözdizimi ve bağımsız değişkenler = DÜŞEYARA(search_value, aranan_tablo, sütun_sayısı, [approximate_match] )

Bu makalede, DÜŞEYARA işlevinin Excel 2019 ve Microsoft 365 dahil tüm Excel sürümlerinde nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

DÜŞEYARA işlevi nedir?

Excel’deki DÜŞEYARA işlevi, bir tabloda bir şey bulmak için kullanılır. Sütun başlıklarına göre düzenlenmiş veri satırlarınız varsa, sütunu kullanarak bir değeri bulmak için DÜŞEYARA kullanılabilir. DÜŞEYARA yaptığınızda, Excel’e önce almak istediğiniz verileri içeren satırı bulmasını ve ardından o satırdaki belirli bir sütunda bulunan değeri döndürmesini söylüyorsunuz.

DÜŞEYARA İşlev Sözdizimi ve Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin olası dört bölümü vardır:

= DÜŞEYARA(search_value, aranan_tablo, sütun_sayısı, [approximate_match] )

 • search_value aradığınız değerdir. İlk sütununda olmalıdır aranan_tablo.
 • aranan_tablo içinde aradığınız aralıktır. Bu içerir search_value.
 • sütun_sayısı kaç tane sütun olduğunu temsil eden sayıdır aranan_tablo, soldan, DÜŞEYARA’nın değeri döndürdüğü sütun olmalıdır.
 • yaklaşık_match isteğe bağlıdır ve her ikisi de olabilir DOĞRU veya YANLIŞ. Tam bir eşleşme mi yoksa yaklaşık bir eşleşme mi bulunacağını belirler. Atlandığında, varsayılan değer DOĞRU, yaklaşık bir eşleşme bulacağı anlamına gelir.

DÜŞEYARA İşlev Örnekleri

DÜŞEYARA işlevini çalışırken gösteren bazı örnekler:

Tablodan Bir Kelimenin Yanındaki Değeri Bulun

= DÜŞEYARA (“Limonlar”; A2: B5,2)

Excel'de DÜŞEYARA örnekleri

Bu, DÜŞEYARA işlevinin basit bir örneğidir; burada birkaç öğeden oluşan bir listeden stokta kaç limonumuz olduğunu bulmamız gerekir. Baktığımız aralık A2: B5 ve çekmemiz gereken sayı sütunda 2 “Stokta”, yelpazemizdeki ikinci sütun olduğundan. Buradaki sonuç 22.

Adını Kullanarak Bir Çalışanın Numarasını Bulun

= DÜŞEYARA (A8, B2: D7,3)
= DÜŞEYARA (A9, A2: D7,2)

DÜŞEYARA Excel işlevi örnekleri

İşte DÜŞEYARA işlevini biraz farklı yazdığımız iki örnek. İkisi de benzer veri kümeleri kullanıyor ancak bilgileri iki ayrı sütundan aldığımız için, 3 ve 2, bu ayrımı formülün sonunda yapıyoruz – ilki, kişinin pozisyonunu A8 (Finley) ikinci formül, içindeki çalışan numarasıyla eşleşen adı verirken A9 (819868). Formüller hücrelere referans verdiğinden ve belirli bir metin dizesi olmadığından, tırnak işaretlerini atlayabiliriz.

DÜŞEYARA ile bir IF İfadesi kullanın

= EĞER (DÜŞEYARA (A2, Sayfa4! A2: B5,2)> 10, “Hayır”, “Evet”)

Excel'de DÜŞEYARA ve EĞER örnekleri

DÜŞEYARA ayrıca diğer Excel işlevleriyle birleştirilebilir ve diğer sayfalardaki verileri kullanabilir. Bu örnekte her ikisini de A Sütunundaki öğeyi daha fazla sipariş etmemiz gerekip gerekmediğini belirlemek için yapıyoruz. IF işlevini kullanıyoruz, böylece değer konumdaki 2 içinde Sayfa4! A2: B5 daha büyüktür 10, Biz yazarız Hayır daha fazla sipariş vermemiz gerekmediğini belirtmek için.

Tablodaki En Yakın Sayıyı Bul

= DÜŞEYARA (D2, $ A $ 2: $ B $ 6,2)

DÜŞEYARA yaklaşık bağımsız değişken örnekleri

Bu son örnekte, çeşitli toplu ayakkabı siparişlerinde kullanılması gereken indirim yüzdesini bulmak için DÜŞEYARA kullanıyoruz. Aradığımız indirim D Sütununda, indirim bilgilerini içeren aralık A2: B6ve bu aralık içinde sütun 2 indirimi içeren. DÜŞEYARA’nın tam bir eşleşme bulması gerekmediğinden, yaklaşık_match belirtmek için boş bırakılmıştır DOĞRU. Tam bir eşleşme bulunamazsa, işlev bir sonraki daha küçük miktarı kullanır. 60 siparişin ilk örneğinde, indirimin soldaki tabloda bulunmadığını, bu nedenle bir sonraki daha küçük olan 50’nin kullanıldığını görebilirsiniz, bu% 75 indirimdir. F sütunu, indirimin hesaplandığı son fiyattır.

DÜŞEYARA Hataları ve Kuralları

Excel’de DÜŞEYARA işlevini kullanırken hatırlamanız gereken bazı şeyler şunlardır:

 • Eğer search_value bir metin dizesidir, tırnak içine alınmalıdır.
 • Excel geri dönecek # MAÇ YOK DÜŞEYARA bir sonuç bulamazsa.
 • Excel geri dönecek # MAÇ YOK içinde bir sayı yoksa aranan_tablo bu daha büyük veya eşittir search_value.
 • Excel geri dönecek # BAŞV! Eğer sütun_sayısı içindeki sütun sayısından daha büyüktür aranan_tablo.
 • search_value her zaman en sol konumdadır aranan_tablo ve belirlerken konum 1’dir sütun_sayısı.
 • Eğer belirtirseniz YANLIŞ için yaklaşık_match ve tam eşleşme bulunmazsa DÜŞEYARA döndürür # YOK.
 • Eğer belirtirseniz DOĞRU için yaklaşık_match ve tam eşleşme bulunmazsa, sonraki daha küçük değer döndürülür.
 • Sıralanmamış tablolar kullanmalıdır YANLIŞ için yaklaşık_match böylece ilk tam eşleşme döndürülür.
 • Eğer yaklaşık_match dır-dir DOĞRU veya atlandığında, ilk sütunun alfabetik veya sayısal olarak sıralanması gerekir. Sıralanmamışsa, Excel beklenmeyen bir değer döndürebilir.
 • Mutlak hücre referanslarını kullanmak, formülleri değiştirmeden otomatik doldurmanıza olanak tanır aranan_tablo.

DÜŞEYARA Gibi Diğer İşlevler

DÜŞEYARA, dikey aramalar gerçekleştirir, yani bilgileri sütunları sayarak alır. Veriler yatay olarak düzenlenmişse ve değeri almak için satırları geri saymak istiyorsanız, YATAYARA işlevini kullanabilirsiniz. XLOOKUP işlevi benzerdir ancak herhangi bir yönde çalışır.