Skip to content

Excel’in ROW ve COLUMN İşlevleriyle Verileri Bulun

27 de Mayıs de 2021

Excel’in SATIR işlevi, bir başvurunun satır numarasını döndürür. SÜTUN işlevi, sütun numarasını döndürür. Bu eğitimdeki örnekler, bu SATIR ve SÜTUN işlevlerini nasıl kullanacağınızı gösterir. Bu makaledeki talimatlar Microsoft 365 için Excel, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Mac için Excel 2019, Mac için Excel 2016, Mac için Excel 2011 ve Excel Online için geçerlidir.

ROW ve COLUMN İşlevinin Kullanım Alanları

SATIR işlevi şu amaçlarla kullanılır:

 • Belirli bir hücre başvurusunun bir satırının numarasını döndürür.
 • İşlevin çalışma sayfasında bulunduğu hücrenin satır numarasını döndür.
 • Bir dizi formülünde kullanıldığında, işlevin bulunduğu tüm satırların numaralarını tanımlayan bir dizi sayı döndürür.

SÜTUN işlevi şu amaçlarla kullanılır:

 • İşlevin çalışma sayfasında bulunduğu hücre için sütun numarasını döndür.
 • Belirli bir hücre referansının bir sütununun numarasını döndür.

Bir Excel çalışma sayfasında, satırlar, birinci satır olmak üzere 1. satır olacak şekilde yukarıdan aşağıya numaralandırılır. Sütunlar, A sütunu ilk sütun olacak şekilde soldan sağa numaralandırılmıştır. Bu nedenle, SATIR işlevi, bir çalışma sayfasının ilk satırı için 1 ve son satırı için 1.048.576 sayısını döndürür.

SATIR ve SÜTUN İşlevleri Sözdizimi ve Bağımsız Değişkenler

Excel'de açıklanan SATIR ve SÜTUN işlevleri

Bir işlevin sözdizimi, işlevin düzenini ifade eder ve işlevin adını, köşeli parantezlerini ve bağımsız değişkenlerini içerir. SATIR işlevinin sözdizimi şöyledir: SÜTUN işlevinin sözdizimi şöyledir:

Referans (isteğe bağlı): Satır numarasını veya sütun harfini döndürmek istediğiniz hücre veya hücre aralığı. Referans argüman atlanırsa, aşağıdakiler gerçekleşir:

 • SATIR işlevi, işlevin bulunduğu hücre başvurusunun satır numarasını döndürür (yukarıda gösterilen örneklerde 2. satıra bakın).
 • SÜTUN işlevi, işlevin bulunduğu hücre başvurusunun sütun numarasını döndürür (yukarıda gösterilen örneklerde 3. satıra bakın).

Başvuru bağımsız değişkeni için bir hücre başvurusu aralığı girilirse, işlev, sağlanan aralıktaki ilk hücrenin satır veya sütun numarasını döndürür (yukarıda gösterilen örneklerde satır 6 ve 7’ye bakın).

Örnek 1 – ROW Fonksiyonu ile Referans Bağımsız Değişkenini Çıkarın

İlk örnek (yukarıda gösterilen örneklerde 2. satıra bakın) Referans bağımsız değişkenini atlar ve işlevin çalışma sayfasındaki konumuna bağlı olarak satır numarasını döndürür. Çoğu Excel işlevinde olduğu gibi, işlev doğrudan etkin hücreye yazılabilir veya işlevin iletişim kutusu kullanılarak girilebilir. Etkin hücreye bir işlev yazmak için şu adımları izleyin:

 1. Hücre seçin B2 onu aktif hücre yapmak için.
 2. Formülü yazın = SATIR () hücreye.
 3. Basın Giriş işlevi tamamlamak için klavyedeki tuşuna basın.

İşlev, çalışma sayfasının ikinci satırında yer aldığından, 2 sayısı B2 hücresinde görünür. B2 hücresini seçtiğinizde, çalışma sayfasının üzerindeki formül çubuğunda tam işlev = SATIR () görünür.

Örnek 2 – SÜTUN Fonksiyonu ile Referans Bağımsız Değişkenini Kullanma

İkinci örnek (yukarıda gösterilen örneklerde 3. satıra bakın), işlev için Referans bağımsız değişkeni olarak girilen hücre başvurusunun (F4) sütun harfini verir.

 1. Hücre seçin B5 onu aktif hücre yapmak için.
 2. Seçin Formüller sekme.
 3. Seç Arama ve Referans fonksiyon açılır listesini açmak için.
 4. Seçiniz KOLON Fonksiyon Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunu açmak için listede.
 5. İletişim kutusunda, imleci Referans hat.
 6. Hücre seçin F4 iletişim kutusuna hücre referansını girmek için çalışma sayfasında.
 7. Seçiniz TAMAM MI işlevi tamamlamak ve çalışma sayfasına dönmek için.

6 rakamı B5 hücresinde görünür. F4 çalışma sayfasının altıncı sütununda (F sütunu) bulunur. B5 hücresini seçtiğinizde, çalışma sayfasının üzerindeki formül çubuğunda tam işlev = SÜTUN (F4) görünür. Excel Online, şeridin Formüller sekmesine sahip olmadığından, Excel’in tüm sürümlerinde çalışan aşağıdaki yöntemi kullanabilirsiniz.

 1. Hücre seçin B5 onu aktif hücre yapmak için.
 2. Seçin İşlev Ekle formül çubuğunun yanındaki düğmesi.
 3. Seç Arama ve Referans Kategori listesinden.
 4. Seçiniz Sütun listeden seçin ve seçin TAMAM MI.
 5. Hücre seçin F4 hücre başvurusunu girmek için çalışma sayfasında.
 6. Basın Giriş anahtar.

6 rakamı B5 hücresinde görünür. F4 çalışma sayfasının altıncı sütununda (F sütunu) bulunur. B5 hücresini seçtiğinizde, çalışma sayfasının üzerindeki formül çubuğunda tam işlev = SÜTUN (F4) görünür.