Skip to content

Formül Kullanarak Excel’de Nasıl Bölünür

12 de Mayıs de 2021

Bilinmesi gereken

 • Her formüle her zaman eşittir işaretiyle başlayın ( = ).
 • Bölme için eğik çizgiyi ( / )
 • Bir formül girdikten sonra Giriş süreci tamamlamak için.

Bu makale, bir formül kullanarak Excel’de nasıl bölüneceğini açıklar. Talimatlar Excel 2016, 2013, 2010, Mac için Excel, Android için Excel ve Excel Online için geçerlidir.

Excel’de Bölme

Excel formülleri hakkında unutulmaması gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 • Formüller eşittir işaretiyle başlar ( = ).
 • Eşittir işareti, cevabın görüntülenmesini istediğiniz hücreye gider.
 • Bölme sembolü, eğik çizgidir ( / ).
 • Formül, tuşuna basılarak tamamlanır. Giriş klavyedeki tuş.

Formüllerde Hücre Referanslarını Kullanın

Sayıları doğrudan bir formüle girmek mümkün olsa da, verileri çalışma sayfası hücrelerine girmek ve ardından aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi hücre referanslarını kullanmak daha iyidir. Bu şekilde, verileri değiştirmek gerekirse, formülü yeniden yazmak yerine hücrelerdeki verileri değiştirmek basit bir meseledir. Normalde formülün sonuçları, veriler değiştiğinde otomatik olarak güncellenir.

Örnek Bölme Formülü Örneği

B2 hücresinde A2 hücresindeki verileri A3’teki verilere bölen bir formül oluşturalım. B2 hücresindeki bitmiş formül şöyle olacaktır:

Verileri Girin

 1. Numarayı yazın 20 A2 hücresinde ve Giriş anahtar.

  Android için Excel’de hücre verilerini girmek için metin alanının sağındaki yeşil onay işaretine veya başka bir hücreye dokunun.

 2. Numarayı yazın 10 A3 hücresinde ve tuşuna basın Giriş.

  Bir Excel elektronik tablosunda A3 hücresindeki 10 sayısı

İşaret Kullanarak Formülü Girin

Formülü yazmak mümkün olsa da (= A2 / A3) B2 hücresine ve bu hücrede doğru cevabın görüntülenmesine sahipseniz, hücre referanslarını formüllere eklemek için işaretlemenin kullanılması tercih edilir. İşaretleme, yanlış hücre referansının yazılmasıyla oluşan olası hataları en aza indirir. İşaretleme, bir formüle hücre referansları eklemek için verileri içeren hücreyi fare işaretçisiyle (veya Android için Excel kullanıyorsanız parmağınızla) seçmek anlamına gelir.

Formülü girmek için:

 1. Eşittir işareti yazın ( = ) formüle başlamak için B2 hücresine girin.

  Bir Excel elektronik tablosundaki B2 hücresindeki eşittir işareti

 2. Hücre seçin A2 eşittir işaretinden sonra bu hücre başvurusunu formüle eklemek için.

  Excel elektronik tablosundaki B2 hücresindeki A2 hücresi başvurusu

 3. Yaz bölme işareti ( / ) hücre başvurusundan sonra B2 hücresinde.

  Excel elektronik tablosundaki B2 hücresindeki hücre başvurusu A2 ve bölme eğik çizgi

 4. Hücre seçin A3 bu hücre başvurusunu bölme işaretinden sonra formüle eklemek için.

  Excel elektronik tablosunda B2 hücresindeki A2 / A3

 5. Basın Giriş (Android için Excel’de, formül çubuğunun yanındaki yeşil onay işaretini seçin) formülü tamamlamak için.

Cevap (2) B2 hücresinde görünür (20 bölü 10, 2’ye eşittir). Cevap B2 hücresinde görünse de, bu hücre seçildiğinde = A2 / A3 formülü görüntülenir. çalışma sayfasının üzerindeki formül çubuğunda.

Formül Verilerini Değiştirin

Bir formülde hücre referanslarını kullanmanın değerini test etmek için, A3 hücresindeki sayıyı 10’dan 5 ve bas Giriş.

Excel elektronik tablosundaki A2 hücresindeki 5 sayısı

B2 hücresindeki yanıt, A3 hücresindeki değişikliği yansıtmak için otomatik olarak 4 olarak değişir.

# DIV / O! Formül Hataları

Excel’de bölme işlemleriyle ilişkili en yaygın hata # DIV / O! hata değeri. Bu hata, bölme formülündeki payda, sıradan aritmetikte izin verilmeyen sıfıra eşit olduğunda görüntülenir. Formüle yanlış bir hücre başvurusu girildiyse veya bir formül, doldurma tutamacı kullanılarak başka bir konuma kopyalandıysa bu hatayı görebilirsiniz.

Bölme Formülleri ile Yüzdeleri Hesaplayın

Yüzde, payın paydaya bölünmesi ve sonucun 100 ile çarpılmasıyla hesaplanan bir kesir veya ondalık sayıdır. Denklemin genel biçimi şöyledir: Bölme işleminin sonucu veya bölümü birden küçük olduğunda, Excel şunu temsil eder: ondalık olarak. Bu sonuç, varsayılan biçimlendirmeyi değiştirerek yüzde olarak temsil edilebilir.

Daha Karmaşık Formüller Oluşturun

Formülleri çarpma gibi ek işlemleri içerecek şekilde genişletmek için, doğru matematiksel operatörü ve ardından yeni verileri içeren hücre referansını eklemeye devam edin. Farklı matematiksel işlemleri karıştırmadan önce, Excel’in bir formülü değerlendirirken izlediği işlemlerin sırasını anlamak önemlidir.