Skip to content

Mac’te Netstat Komutu Nasıl Kullanılır

9 de Mayıs de 2021

Bilinmesi gereken

 • Netstat’ı çalıştırmak ve Mac’inizin ağıyla ilgili ayrıntılı verileri görmek için yeni bir terminal pencere, yazın netstat, ve basın Giriş.
 • Netstat’ın çıktısını bayraklar ve seçeneklerle sınırlayın. Netstat’ın mevcut seçeneklerini görmek için yazın adam netstat komut isteminde.
 • Kullan lsof komutu herhangi bir uygulamada şu anda açık olan dosyaların görüntülenmesi dahil olmak üzere netstat’ın eksik veya sınırlı işlevselliğini telafi etmek için.

Bu makale, netstat Terminal komutunun macOS’ta nasıl çalıştırılacağını açıklar, böylece Mac’inizin dış dünyayla tüm bağlantı noktalarında ve tüm uygulamalarda nasıl iletişim kurduğu da dahil olmak üzere Mac’inizin ağ iletişimi hakkında ayrıntılı bilgileri görebilirsiniz.

Netstat Nasıl Çalıştırılır

Netstat’ın nasıl kullanılacağını öğrenmek bilgisayarınızın yaptığı bağlantıları ve nedenini anlamanıza yardımcı olabilir. Netstat komutu, varsayılan olarak Mac’lerde mevcuttur. İndirmeniz veya yüklemeniz gerekmez. Netstat’ı çalıştırmak için:

 1. Git Bulucu > Git > Araçlar.

 2. Çift tıklama terminal.

  Terminal vurgulanmış olarak yardımcı programlar klasörü

 3. Yeni Terminal penceresine yazın netstat ve bas Dönüş (veya Giriş) komutu yürütmek için.

  Netstat komutunun vurgulandığı terminal penceresi

 4. Ekranınızda büyük miktarda metin kaymaya başlayacaktır. Mevcut işaretlerden herhangi birini kullanmazsanız (aşağıya bakın), netstat Mac’inizdeki etkin ağ bağlantılarını bildirir. Modern bir ağ cihazının gerçekleştirdiği işlevlerin sayısı göz önüne alındığında, listenin uzun olmasını bekleyebilirsiniz. Standart bir rapor 1000’den fazla satır çalıştırabilir.

  Bir Terminal penceresinde uzun bir netstat raporu

Netstat Bayrakları ve Seçenekleri

Netstat çıktısını filtrelemek, Mac’inizin etkin bağlantı noktalarında neler olduğunu anlamak için çok önemlidir. Netstat’ın yerleşik bayrakları, komutun kapsamını sınırlayarak seçenekleri ayarlamanıza izin verir. Tüm netstat seçeneklerini görmek için şunu yazın: adam netstat komut isteminde netstat’ın adam (“manuel” kelimesinin kısaltması) sayfasını ortaya çıkarın. Netstat’ın man sayfasının çevrimiçi bir sürümünü de görüntüleyebilirsiniz.

Sözdizimi

MacOS’taki netstat’ın Windows ve Linux’taki netstat ile aynı şekilde çalışmadığını unutmamak önemlidir. Bu netstat uygulamalarındaki bayrakların veya sözdiziminin kullanılması beklenen davranışla sonuçlanmayabilir. MacOS’ta netstat’a bayraklar ve seçenekler eklemek için aşağıdaki sözdizimini kullanın:

netstat [-AabdgiLlmnqrRsSvWx] [-c queue] [-f address_family] [-I interface] [-p protocol] [-w wait]

Yukarıdaki kısaltma tamamen anlaşılmaz görünüyorsa, komut sözdizimini nasıl okuyacağınızı öğrenin.

Yararlı Bayraklar

En sık kullanılan işaretlerden bazıları şunlardır:

 • -a netstat çıktısında, varsayılan çıktıya dahil olmayan sunucu bağlantı noktalarını içerir.
 • -g çoklu yayın bağlantılarıyla ilişkili bilgileri görüntüler.
 • -BEN arayüz belirtilen arayüz için paket verileri sağlar. Mevcut tüm arayüzler ile görüntülenebilir. -ben bayrak, ama en0 tipik olarak varsayılan giden ağ arayüzüdür. (Küçük harfe dikkat edin.)
 • -n uzak adreslerin etiketlerini isimlerle bastırır. Bu, yalnızca sınırlı bilgileri ortadan kaldırırken netstat çıkışını hızlandırır.
 • -p protokol belirli bir ağ protokolü ile ilişkili trafiği listeler. Protokollerin tam listesi şu adreste mevcuttur: / etc / protocolsama en önemlileri udp ve tcp.
 • -r paketlerin ağ etrafında nasıl yönlendirildiğini gösteren yönlendirme tablosunu görüntüler.
 • -s protokollerin etkin olup olmadığına bakılmaksızın tüm protokoller için ağ istatistiklerini gösterir.
 • -v özellikle her açık bağlantı noktasıyla ilişkili işlem kimliğini (PID) gösteren bir sütun ekleyerek ayrıntı düzeyini artırır.

Netstat Örnekleri

Şu örnekleri düşünün:

netstat -apv TCP

Bu komut, açık bağlantı noktaları ve etkin bağlantı noktaları dahil olmak üzere Mac’inizde yalnızca TCP bağlantılarını döndürür. Ayrıca, her bağlantıyla ilişkili PID’leri listeleyen ayrıntılı çıktı kullanır.

netstat -a | grep -i “dinle”

Bu kombinasyonu netstat ve grep bir mesajı dinleyen bağlantı noktaları olan açık bağlantı noktalarını ortaya çıkarır. Dikey çizgi karakteri | bir komutun çıktısını başka bir komuta gönderir. İşte çıktısı netstat borular grep, “dinle” anahtar kelimesini aramanızı ve sonuçları bulmanızı sağlar.

Ağ Yardımcı Programından Netstat’a Erişme

Catalina’ya kadar macOS sürümlerinde bulunan (Big Sur’a dahil değildir) Network Utility uygulaması aracılığıyla bazı netstat işlevlerine de erişebilirsiniz. Ağ İzlencesi’ne gitmek için yazın Ağ Yardımcı Programı Uygulamayı başlatmak için Spotlight Aramasına girin, ardından Netstat grafik arayüze erişmek için sekmesi.

Ağ İzlencesi'ndeki Netstat sekmesi

Ağ İzlencesi’ndeki seçenekler, komut satırında kullanılabilenlerden daha sınırlıdır. Dört radyo düğmesi seçiminin her biri önceden ayarlanmış bir netstat çalıştırır komutu ve çıktıyı görüntüler. Her radyo düğmesi için netstat komutları aşağıdaki gibidir:

 • Yönlendirme tablosu bilgilerini görüntüle koşar netstat -r.
 • Her protokol için kapsamlı ağ istatistiklerini görüntüleyin koşar netstat -s.
 • Çok noktaya yayın bilgilerini görüntüleyin koşar netstat -g.
 • Mevcut tüm soket bağlantılarının durumunu görüntüleyin koşar netstat.

Ağ Yardımcı Programı> Netstat” class=”lazyload”   id=”mntl-sc-block-image_1-0-67″ ></p>
<p><span></span> </p>
<h2> <span> Netstat’ı Lsof ile Eklemek </span> </h2>
<p>Netstat’ın macOS uygulaması, kullanıcıların beklediği ve ihtiyaç duyduğu işlevlerin çoğunu içermiyor. Kullanımları olmasına rağmen netstat, Windows’ta olduğu kadar macOS’ta da kullanışlı değildir. Farklı bir komut, <strong>lsof</strong>, eksik işlevlerin çoğunun yerini alır. Lsof, şu anda uygulamalarda açık olan dosyaları görüntüler. Uygulamayla ilişkili açık bağlantı noktalarını incelemek için de kullanabilirsiniz. Çalıştırmak <strong>lsof -i</strong> İnternet üzerinden iletişim kuran uygulamaların listesini görmek için. Windows makinelerde netstat kullanırken genellikle amaç budur; ancak, macOS’ta bu görevi gerçekleştirmenin tek anlamlı yolu netstat ile değil, lsof ile.</p>
<p><img decoding=

Lsof Bayrakları ve Seçenekleri

Her açık dosyayı veya internet bağlantısını görüntülemek genellikle ayrıntılıdır. Bu nedenle lsof, sonuçları belirli kriterlere göre kısıtlamak için bayraklarla birlikte gelir. En önemlileri aşağıdadır. Daha fazla bayrak ve her birinin teknik açıklaması hakkında bilgi için, lsof’un man sayfasına bakın veya çalıştırın adam lsof Terminal komut isteminde.

 • -ben açık ağ bağlantılarını ve bağlantıyı kullanan işlemin adını görüntüler. Ekleniyor 4, de olduğu gibi -i4, yalnızca IPv4 bağlantılarını görüntüler. Ekleniyor 6 yerine (-i6) yalnızca IPv6 bağlantılarını görüntüler.
 • -ben bayrak ayrıca daha fazla ayrıntı belirtmek için genişletilebilir. -iTCP veya -iUDP yalnızca TCP ve UDP bağlantılarını döndürür. -iTCP: 25, yalnızca 25 numaralı bağlantı noktasındaki TCP bağlantılarını döndürür. Bir dizi bağlantı noktası, -iTCP: 25-50 olduğu gibi bir kısa çizgi ile belirtilebilir.
 • -İ@1.2.3.4 kullanılması yalnızca IPv4 adresi 1.2.3.4’e olan bağlantıları döndürür. IPv6 adresleri aynı şekilde belirtilebilir. @ Öncülü aynı şekilde ana bilgisayar adlarını belirtmek için de kullanılabilir, ancak hem uzak IP adresleri hem de ana bilgisayar adları aynı anda kullanılamaz.
 • -s genellikle lsof’u dosya boyutunu görüntülemeye zorlar. Ama ile eşleştirildiğinde -ben bayrak -s farklı çalışır. Bunun yerine, kullanıcının komutun geri dönmesi için protokolü ve durumu belirlemesine izin verir.
 • -p lsof’u belirli bir işlem kimliği (PID) ile sınırlar. Ortak kullanılarak -p 123,456,789 gibi birden fazla PID ayarlanabilir. İşlem kimlikleri, 123, ^ 456’da olduğu gibi bir ^ ile hariç tutulabilir, bu da özellikle PID 456’yı hariç tutar.
 • -P çıkışı hızlandırarak bağlantı noktası numaralarının bağlantı noktası adlarına dönüştürülmesini devre dışı bırakır.
 • -n ağ numaralarının ana bilgisayar adlarına dönüştürülmesini devre dışı bırakır. İle kullanıldığında -P yukarıda, lsof’un çıktısını önemli ölçüde hızlandırabilir.
 • sen kullanıcı yalnızca adlandırılmış kullanıcının sahip olduğu komutları döndürür.

lsof Örnekler

İşte lsof’u kullanmanın birkaç yolu.

lsof -nP -iTCP@lsof.itap: 513

Bu karmaşık görünümlü komut, TCP bağlantılarını ana bilgisayar adıyla listeler lsof.itap ve liman 513. Ayrıca, adları IP adreslerine ve bağlantı noktalarına bağlamadan lsof çalıştırarak komutun fark edilir şekilde daha hızlı çalışmasını sağlar.

lsof -iTCP -sTCP: DİNLE

Bu komut, durumuyla her TCP bağlantısını döndürür DİNLE, Mac’teki açık TCP bağlantı noktalarını ortaya çıkarır. Ayrıca bu açık bağlantı noktalarıyla ilişkili işlemleri de listeler. Bu önemli bir yükseltmedir netstat, en çok PID’leri listeleyen.

Lsof dinle komutu

sudo lsof -i -u ^ $ (whoami)

Terminal'de whoami komutu

Diğer Ağ Komutları

Ağınızı incelemeyle ilgilenebilecek diğer Terminal ağ iletişimi komutları arasında arp, ping ve ipconfig bulunur.