Skip to content

Metni Sayılara Dönüştürmek için Excel’in DEĞER İşlevini kullanın

17 de Haziran de 2021

Excel’deki DEĞER işlevi, metin verisi olarak girilen sayıları sayısal değerlere dönüştürmek ve böylece verilerin hesaplamalarda kullanılabilmesi için kullanılır. Bu makaledeki bilgiler 2019, 2016, 2013, 2010 Excel sürümleri ve Mac için Excel için geçerlidir.

TOPLA ve ORTALAMA ve Metin Verileri

Ekran görüntüsü
Excel, bu türdeki sorunlu verileri otomatik olarak sayılara dönüştürür, dolayısıyla DEĞER işlevi gerekli değildir. Ancak, veriler Excel’in tanıdığı bir biçimde değilse, veriler metin olarak bırakılabilir. Bu durum oluştuğunda SUM veya AVERAGE gibi bazı fonksiyonlar bu hücrelerdeki verileri yok sayar ve hesaplama hataları oluşur. Örneğin, yukarıdaki resimde 5. satırda, A ve B sütunlarındaki 3. ve 4. satırlardaki verileri şu sonuçlarla toplamak için SUM işlevi kullanılır:

 • A3 ve A4 hücrelerindeki veriler metin olarak girilir. A5 hücresindeki SUM işlevi bu verileri yok sayar ve sıfır sonucunu döndürür.
 • B3 ve B4 hücrelerinde DEĞER işlevi, A3 ve A4’teki verileri sayılara dönüştürür. B5 hücresindeki SUM işlevi, 55 (30 + 25) sonucunu döndürür.

Excel’de Verilerin Varsayılan Hizalaması

Metin verileri bir hücrede solda hizalanır. Sayılar ve tarihler sağda hizalanır. Örnekte, A3 ve A4’teki veriler, metin olarak girildiği için hücrenin sol tarafında hizalanır. B2 ve B3 hücrelerinde veriler, VALUE kullanılarak sayısal verilere dönüştürüldü. işlev görür ve sağda hizalanır.​

DEĞER İşlevinin Sözdizimi ve Bağımsız Değişkenleri

Bir işlevin sözdizimi, işlevin düzenine atıfta bulunur ve işlevin adını, parantezlerini ve bağımsız değişkenlerini içerir. VALUE için sözdizimi işlev:

Metin (gerekli) sayıya dönüştürülecek veridir. Argüman şunları içerebilir:

 • Tırnak işaretleri içine alınmış gerçek veriler. Yukarıdaki örneğin 2. satırına bakın.
 • Çalışma sayfasındaki metin verilerinin konumuna bir hücre başvurusu. Örneğin 3. satırına bakın.

#DEĞER! Hata

Metin bağımsız değişkeni olarak girilen veriler bir sayı olarak yorumlanamazsa, Excel #DEĞER! örneğin 9. satırında gösterildiği gibi hata.

VALUE Fonksiyonu ile Metin Verilerini Sayılara Dönüştürün

Aşağıda, işlevin iletişim kutusunu kullanarak yukarıdaki örnekte DEĞER işlevi B3’ü girmek için kullanılan adımlar listelenmiştir. Alternatif olarak, tam fonksiyon =DEĞER(B3) çalışma sayfası hücresine manuel olarak yazılabilir.

 1. Hücre seç B3 onu aktif hücre yapmak için.
 2. seçin formüller sekme.
 3. Seç Metin işlev açılır listesini açmak için
 4. Seç DEĞER işlevin iletişim kutusunu getirmek için listede.
 5. İletişim kutusunda, Metin hat.
 6. Hücre seç A3 e-tabloda.
 7. Seç TAMAM MI işlevi tamamlamak ve çalışma sayfasına dönmek için
 8. Numara 30 hücrede görünür B3. Artık hesaplamalarda kullanılabilecek bir değer olduğunu belirtmek için hücrenin sağ tarafında hizalanmıştır.
 9. Hücre seç E1 tam işlevi görüntülemek için =DEĞER(B3) çalışma sayfasının üstündeki formül çubuğunda.

Tarihleri ​​ve Saatleri Dönüştür

DEĞER işlevi, tarihleri ​​ve saatleri sayılara dönüştürmek için de kullanılabilir. Tarihler ve saatler Excel’de sayı olarak saklansa ve bunları hesaplamalarda kullanmadan önce dönüştürmeye gerek olmasa da, verilerin biçimini değiştirmek sonucu anlamayı kolaylaştırabilir. Excel, tarihleri ​​ve saatleri sıralı numaralar veya seri numaralar olarak saklar. Her gün sayı bir artıyor. Kısmi günler, yukarıdaki satır 8’de gösterildiği gibi yarım gün (12 saat) için 0,5 gibi bir günün kesirleri olarak girilir.