Skip to content

Microsoft Office’te Köprüler, Yer İmleri ve Çapraz Referanslar

17 de Haziran de 2021

Birçoğumuz Word, Excel, PowerPoint ve diğer Microsoft Office dosyalarını dijital olarak kullandığımızdan, okuyucularımızın daha zengin bir kullanıcı deneyimi yaşaması için özel bağlantı kullanmada daha iyi olmak mantıklıdır. Bu makale Microsoft 365, 2019, 2016, 2013, 2010 ve 2007 için geçerlidir.

Bağlamanın Büyüsü

Office’te köprüler, yer imleri ve çapraz referanslar belgelerinize yapı, organizasyon ve gezinme işlevleri ekleyebilir:

 • Bir Office belgesinde, bir köprü, okuyucuları başka bir belgeye veya bir web sitesine yönlendirebilir.
 • Yer imi, okuyucuları bir belge içinde belirli bir yere yönlendiren bir tür köprüdür. Yer imleri, okuyucuların doğrudan belirli bir belge bölümüne gitmesini sağlamak için içindekiler içinde yaygın olarak kullanılır.
 • Çapraz referans, okuyucuları aynı belge içindeki tablo veya grafik gibi adlandırılmış bir kaynağa yönlendirir.

Burada her birini bir Word belgesine eklemek için talimatları listeliyoruz. İşlem, diğer Office uygulamaları için benzerdir.

Köprü Oluştur

 1. Belgenizde bir köprü oluşturmak için, okuyucuların başka bir yere gitmek için tıklamasını istediğiniz metni vurgulayın.

 2. Bir düzenleme menüsü getirmek için seçilen metne sağ tıklayın.

  Düzenleme menüsü görüntülenen MS Word belgesi

 3. Menüden, seçin Bağlantı.

 4. İçinde Köprü Ekle iletişim kutusunda, Bağlamak bölüm, seçin Mevcut Dosya veya Web Sayfası.

  Köprü Ekle iletişim kutusunun görüntülendiği MS Word belgesi

 5. Bir web sayfasına bağlantı vermek istiyorsanız, Adres alanına sayfanın URL’sini yazın.

 6. Alternatif olarak, bir belgeye bağlanmak istiyorsanız, Geçerli klasör, Taranan Sayfalarveya Son Dosyalar.

  Köprü Ekle iletişim kutusu görüntülenen MS Word

 7. Dosyanızı seçin, ardından TAMAM MI.

 8. Seçtiğiniz metin bağlantılı metin olarak görünür.

  Bağlantılı metin görüntülenen MS Word

Yer İşareti Ekle

 1. İmlecinizi yer iminin olmasını istediğiniz yere konumlandırın.

  Yer İşareti işlevi seçili olarak MS Word belgesi

 2. Şeritte, seçin Ekle.

 3. İçinde Bağlantılar grup, seç Yer imi.

 4. İçinde Yer imi iletişim kutusunda, yer imi adı alanına, yer iminiz için bir ad yazın ve ardından Ekle. Ad, daha sonra kolayca tanımlayabilmeniz için yakındaki içeriği yansıtmalıdır. Ad, sürekli bir karakter satırı olmalıdır, bu nedenle, birden fazla sözcük kullanmak istiyorsanız, bunları alt çizgi veya kısa çizgi ile birlikte dizgileyin.

  Yer İşareti iletişim kutusunun görüntülendiği MS Word belgesi

 5. Yer iminize bir bağlantı oluşturmak için imlecinizi bağlantının görünmesini istediğiniz yere getirin.

  Bağlantı özelliği seçili olarak MS Word belgesi

 6. Şeritte, seçin Ekle.

 7. İçinde Bağlantılar grup, seç Bağlantı.

 8. İçinde Köprü Ekle iletişim kutusu, altında Bağlamak, seç Bu Belgeye Yerleştirin.

  Köprü Ekle iletişim kutusunun görüntülendiği MS Word belgesi

 9. Altında Bu belgede bir yer seçin, bağlanmak istediğiniz yer imini seçin.

 10. Seç TAMAM MI.

 11. Bağlantı, belgenizde belirttiğiniz konumda görünür.

  Yer işaretine bağlantı içeren MS Word belgesi

Çapraz Referans Ekle

 1. Bir çapraz referans eklemek için öncelikle atıfta bulunmak istediğiniz öğeyi belirlemeniz gerekir. Örneğin, belgenizde bir tablo oluşturabilirsiniz.

  Tablo eklenmiş MS Word belgesi

 2. Öğeniz için bir başlık oluşturun. İlk önce öğeyi seçin.

  Altyazı Ekle özelliği seçili olarak MS Word belgesi

 3. Şeritte, seçin Referanslar.

 4. İçinde Altyazılar grup, seç Altyazı Ekle.

 5. İçinde Altyazı iletişim kutusunda, Altyazı alanına öğeniz için bir başlık yazın.

  Resim Yazısı iletişim kutusunun görüntülendiği MS Word belgesi

 6. İçinde Seçenekler bölümünde uygun seçimleri yapınız.

 7. Seç TAMAM MI.

 8. Başlık, öğeyle birlikte görünür.

  Tablo ve beraberindeki resim yazısı ile MS Word belgesi

 9. Öğeye çapraz referans oluşturmak için imlecinizi çapraz referansın görünmesini istediğiniz yere getirin.

  MS Word belgesi

 10. Şeritte, seçin Referanslar.

  Çapraz referans özelliği seçili MS Word belgesi

 11. İçinde Altyazılar grup, seç Çapraz referans.

 12. İçinde Çapraz referans iletişim kutusu, altında Referans türü, seç tablo.

  Çapraz referans iletişim kutusu görüntülenen MS Word belgesi

 13. Altında Referans ekle, seç Altyazının tamamı.

 14. Altında hangi başlık için, bağlamak istediğiniz öğeyle ilişkili başlığı seçin.

 15. Seç Ekle.

 16. Seç Kapat.

 17. Çapraz referans, belirttiğiniz konumda bir köprü olarak görünür.

  Çapraz referans eklenmiş MS Word belgesi