Skip to content

OSI Modeli Başvuru Kılavuzu

31 de Mayıs de 2021

Açık Sistemler Ara Bağlantı referans modeli, 1984’te onaylanmasından bu yana bilgisayar ağı tasarımının temel bir unsuru olmuştur. OSI, ağ protokollerinin ve ekipmanının nasıl iletişim kurması ve birlikte çalışması gerektiğine dair soyut bir modeldir. OSI modeli, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından sağlanan bir teknoloji standardıdır. Günümüz teknolojilerinin çoğu standarda tam olarak uymasa da, ağ mimarisi çalışmalarına faydalı bir giriş olmaya devam etmektedir.

OSI Model Yığını

OSI modeli, geleneksel olarak adlandırılan bilgisayardan bilgisayara iletişimin karmaşık görevini böler. internet çalışmasıolarak bilinen bir dizi aşamaya katmanlar. OSI modelindeki katmanlar, en düşük katmandan en yükseğe doğru sıralanır. Bu katmanlar birlikte OSI yığınını oluşturur. Yığın, iki grupta yedi katman içerir:

Üst Katmanlar:

  • 7: Uygulama
  • 6: Sunum
  • 5: Oturum

Alt Katmanlar:

  • 4: Taşıma
  • 3: Ağ
  • 2: Veri Bağlantısı
  • 1: Fiziksel

OSI Modelinin Üst Katmanları

OSI, yığının Uygulama, Sunum ve Oturum aşamalarını şu şekilde belirler: üst katmanlar. Genel olarak konuşursak, bu katmanlardaki yazılımlar, veri biçimlendirme, şifreleme ve bağlantı yönetimi gibi uygulamaya özel işlevleri yerine getirir. OSI modelindeki üst katman teknolojilerinin örnekleri HTTP, SSL, SCP, NetBIOS, SMTP, FTP, RPC, DNS ve NFS’dir.

OSI Modelinin Alt Katmanları

Kalan alt katmanlar OSI modelinin özellikleri, yönlendirme, adresleme ve akış denetimi gibi daha ilkel ağa özgü işlevler sağlar. OSI modelindeki alt katman teknolojilerine örnekler TCP, UDP, IP, Ethernet, RDP, ICMP, IPsec, IPv4 ve IPv6, RIP, token ring, Bluetooth, USB, DSL ve GSM’dir.

OSI Modelinin Pratik Bir Örneği

OSI modelinin yedi katmanı, tam bir görevi tamamlamak için tek tek birlikte çalışır. Elbette tüm bu çalışmalar perde arkasında gerçekleşir, bu nedenle OSI modeli konseptini kullanırken bile, farkına bile varmayabilirsiniz. Örneğin, bilgisayarınız bu web sayfasını istediğinde, cihaz bilgileri bir yönlendirici aracılığıyla iletmek için bir Ethernet bağlantısı kullanmış olabilir ve istek nihayetinde sayfanın bulunduğu bir HTTP sunucusuna inmiştir. Bu örnekte, alt katmanlardan üst katmanlara, birinci katmandan yedinci katmana kadar OSI modeli kullanılmıştır.

OSI Modelinin Faydaları

Ağ iletişimlerini daha küçük mantıksal parçalara ayırarak, OSI modeli ağ protokollerinin nasıl tasarlandığını basitleştirir. OSI modeli, farklı türdeki ekipmanların (ağ bağdaştırıcıları, hub’lar ve yönlendiriciler gibi) farklı üreticiler tarafından oluşturulmuş olsalar bile uyumlu olmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Örneğin, OSI Katman 2 işlevselliğini uygulayan bir ağ ekipmanı satıcısına ait bir ürün, her iki satıcı da aynı modeli takip ettiğinden, başka bir satıcının OSI Katman 3 ürünüyle birlikte çalışma olasılığı çok daha yüksek olacaktır. OSI modeli ayrıca ağ tasarımlarını daha genişletilebilir hale getirir, çünkü yeni protokoller ve diğer ağ hizmetlerinin katmanlı bir mimariye eklenmesi genellikle monolitik bir mimariye göre daha kolaydır. Daha fazla bilgi için OSI modeliyle ilgili bu yaygın soru ve yanıtlara bakın.