Skip to content

Windows XP Kurtarma Konsolu’nda Genişletme Komutu Kılavuzu

24 de Mayıs de 2021

Genişletme Komutu Nedir?

Genişletme komutu, sıkıştırılmış bir dosyadan tek bir dosyayı veya bir dosya grubunu çıkarmak için kullanılan bir Kurtarma Konsolu komutudur. Genişletme komutu genellikle, Windows XP veya Windows 2000 CD’sindeki orijinal sıkıştırılmış dosyalardan dosyaların çalışan kopyalarını ayıklayarak işletim sistemindeki bozuk dosyaları değiştirmek için kullanılır. Komut İstemi’nden bir genişletme komutu da mevcuttur.

Komut Sözdizimini Genişlet

kaynak – Bu, sıkıştırılmış dosyanın konumudur. Örneğin, bu, Windows CD’sindeki bir dosyanın konumu olabilir.

/ f:dosya belirtimi – Bu, dosyadan çıkarmak istediğiniz dosyanın adıdır. kaynak dosya. Eğer kaynak yalnızca bir dosya içerir, bu seçenek gerekli değildir.

hedef – Bu, kaynak dosya (lar) kopyalanmalıdır.

/ g – Bu seçenek içinde bulunan dosyaları listeler kaynak ama onları çıkarmaz.

/ y Bu seçenek, bu işlemde dosyalar üzerinde kopyalama yapıyorsanız, genişletme komutunun size bilgi vermesini engeller.

Komut Örneklerini Genişletin

Yukarıdaki örnekte, hal.dll dosyası (hal.dl_), (hal.dll olarak) c: windows system32 dizin. / y seçeneği, Windows’un bize zaten mevcut bir kopyası varsa c: windows system32 dizininde bulunan mevcut hal.dll dosyasını kopyalamak isteyip istemediğimizi sormasını engeller. Bu örnekte, sıkıştırılmış dosyanın içerdiği tüm dosyalar driver.cab ekranda görüntülenir. Aslında bilgisayara hiçbir dosya çıkarılmaz.

Komut Kullanılabilirliğini Genişletin

Genişletme komutu, Windows 2000 ve Windows XP’deki Kurtarma Konsolu içinden kullanılabilir.

İlgili Komutları Genişletin

Genişletme komutu genellikle diğer birçok Kurtarma Konsolu komutuyla birlikte kullanılır.